TALAIES I TORRES DE DEFENSA A LACALA DE SANT VICENÇ (i VI)

97

(Enllaços a la resta d’articles d’aquesta sèrie: TALAIES I / TALAIES II / TALAIES III / TALAIES IV i TALAIES IV )

Estat actual del canó procedent de la torre de la Punta dels Ferrers.

Juan M. Torres Velasco / jmtorres953@msn.com

Com a continuació de l’article anterior, afegirem que a la Gran Enciclopèdia de Mallorca se diu que la torre fou enderrocada el 1811. De totes maneres, el que se va fer aquest any, realment, va ser un inventari de l’artilleria, municions i demés efectes existents dia 12 d’agost del mateix any, i que va aixecar Nicolás Moreno, com podem confrontar ala Història de Pollença escrita per Mateu Rotger:

“Torre de S. Vicente.—Relación de la Artillería, Municiones y demás efectos que existen hoy día de la fecha.

PUBLICITAT

De servicio Medio Inútil Faltas
Cañones de fierro del calibre de 6 . 1


Cureñas de Marina de id.

1
Cañones i . . . . i. 1


Id. de puntería cinco 2
3
Zotrosos


4
Bolanderas


8
Espeg.8 Lahrad.s 4
2
Cubichetes 1


Tapabocas


1
Plomad .s de Lona
1

Atacadores de a 6 1


Lanad.s de id

1
Cucharas de id 1


Guarda fueg.s de madera de a 12 .

1
Id. de a 6
1

Id. de ojadelata de id. . . . 1


Chifl.s de madera i. 2


Estopines

11
Botafueg.s

1
De servicioMedioInútil
Medidas de ojadelata de una H.a .
1
Id. de media id

1
Cuerda Mecha 2

Sacatrap.s de a 6 . 1

Balas 39

Tacos de esparto 30

Balas de fusil 48

Piedras de chispa 2

Pólvora a granel 1 a. 81. y */,

Abrazadera de la Gualdera Izqda .


Pollensa y agosto 12, 1811.

Nicolàs Moreno (Arxiu municipal)”


Canó de la torre de la Punta dels Ferrers avui en dia situat vora la torre dels Jardins Joan March.

He recollit els noms d’alguns talaiers (“speculatorum” en llatí). Veiem:

1597: Sebastià Pujol, de 70 anys, i Gaspar Ferrandell.

1614: Jaume Fiol i el seu fill Gabriel.

1639: Joan Pont.

1645: Joan Genestar (a) “Escolà”.

1700: Cristòfol Seguí.

1710: Antoni Alomar i Antoni Martorell.

1752: Jaume Martorell i Joan Cabanellas.

1759: Jaume Martorell i el fill.

1813: Gabriel Bernat i Cristòfol Cifre Serra (ja veiem que encara hi havia torrers).

1867: Bartomeu Martí i Francesc Crespí.

Són els darrers torrers, perquè s’extingí el Cos de Torrers, encara que aquest mateix any, com que hi havia pesta fora de Mallorca, a la Torre hi guardaven 6 homes (bé, el document diu 6 homes i mig, perquè segurament un home es repartia amb un altre punt de vigilància).

L’any 1852 es va promoure un nou reglament per a l’organització i servei dels torrers amb el que es dóna a la institució un caràcter militar, amb la missió de vigilar la costa, en evitació de desembarcament de persones i mercaderies, i en especial, la repressió del contraban, i preservació de la salut pública.

L’uniform consistia en jaqueta de pany amb solapes i coll vermell, botons daurats, pantaló de pany vermell per a l’hivern i de lli color de plom per l’estiu. Duien botes i cinturó de pell blancs i capell de feltre gris amb ala ample amb la part dreta recollida i l’escut nacional a manera de “escarapel·la”. Les seves armes eren una carrabina amb baioneta i sabre.

El Cos estava format per un comandant, un “Guarda-focs” amb el grau de Sergent 1er, 8 sergents segons i 178 torrers. Tanmateix, a inicis del 1872 se va abolir aquest Cos.

I com a curiositat podem afegir que el 1851 es va crear el Cos de Torrers de Fars, amb un reglament (editat el 1857) pel qual s’havien de regir aquest funcionaris.

El 1939, a petició dels propis torrers, es va canviar la denominació del Cos i passà a ser el de Tècnics Mecànics de Senyals Marítimes que, finalment, va ser declarat extingit el 1992, després de la promulgació de la Llei de Ports i de la Marina Mercant.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT