SURT A CONCURS L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL FAR DE FORMENTOR

Surt a licitació l’explotació turística del far de Formentor.