SURT A CONCURS L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL FAR DE FORMENTOR

158

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB), en sessió ordinària del passat 18 de març, va acordar licitar el concurs públic de gestió per a serveis turístics al far de Formentor. En aquest cas, se seleccionarà l’oferta més avantatjosa i es realitzarà l’atorgament de la corresponent autorització per a l’explotació d’un servei de bar, cafeteria i restaurant.

La cafeteria del far de Formentor va obrir l’any 2006 i ha estat durant dècades punt obligat de visita per a residents i turistes. I és que està ubicat en una zona d’alt valor paisatgístic. El far de Formentor, juntament amb el far d’Artrutx (Menorca), són els únics de les Balears que compten amb un servei d’aquestes característiques, tot i que l’APB està a punt d’atorgar l’explotació d’una nova cafeteria al far de la Mola de Formentera.

Tres anys d’autorització

Al far de Formentor, s’atorgarà una autorització d’ocupació temporal de diverses dependències (estances a l’edifici del far, dependències annexes, garatge, local on se situava el transformador i magatzem sota del mirador) amb una superfície total de 636,5 metres quadrats, per a l’explotació d’una zona de domini públic portuari amb destinació a usos hostalers.

La quantia anual de la taxa d’ocupació a millorar pel licitador ascendeix a 32.153,06 euros sense IVA. La durada màxima de l’autorització serà de tres anys a comptar des de l’atorgament de la mateixa.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT