SOBRE ELS PRIMERS RECONEIXEMENTS CLARA HAMMERL

496

Ahir, 15 de març de 2018, l’ajuntament de Pollença va lliurar els primers Reconeixements Clara Hammerl, una distinció l’objectiu del qual és donar visibilitat a les dones. En aquesta primera edició i tractant-se d’un reconeixement vinculat a una defensora de l’educació com a motor de progrés com va ser Clara Hammerl, pedagoga vinculada a la Institució Lliure d’Ensenyament i dedicada a la “missió de Colonya” (escola i caixa), es va premiar vuit dones que, professionalment, s’han dedicat a la docència com Sor Catalina Ribas, Antònia Orell, Sor Elvira, Maria Martorell “de la Casa de la Vila”, Magdalena Cifre “de can Garrit”, Antònia Ventayol, Antònia Bauçà i Maria Borràs.

Sor Elvira Francisca Barceló

Per més que Clara Hammerl va néixer un 15 de març de 1858, a Bromberg (actualment Polònia, aleshores Prússia), va desenvolupar el seu projecte de vida a Pollença, al costat del seu company sentimental i professional, Guillem Cifre de Colonya. De fet, després de la mort de Guillem, Clara va continuar endavant tant amb l’escola com amb la caixa d’estalvis, dues entitats vinculades una amb l’altra i amb una clara voluntat de modernitzar la societat pollencina.

Antònia Bauçà

L’acte

Familiars i amics de les homenatjades varen omplir la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença, on va tenir lloc un acte institucional en voluntat de continuació. L’encarregada d’obrir l’acte va ser la regidora d’Igualtat i Benestar Social, Magdalena Seguí, qui va fer esmenta a què el Consell de Mallorca havia dedicat tot l’any 2017 a reivindicar la figura de Clara Hammerl a través del programa “Mallorca té nom de dona”. En aquest sentit, va recordar que feia pocs mesos s’havia descobert un monument dedicat a Clara Hammerl, a la plaça dels Seglars de Pollença, obra de l’artista pollencina Georgina Gamundí, autora de les reproduccions que es lliuraren a les vuit mestres en reconeixement del seu treball i dedicació.

Antònia Orell (recull la seva filla Joana Solivelles)

Més enllà d’aquest reconeixement a Clara Hammerl i a les vuit mestres, Seguí va voler recordar la tasca invisible de les dones en general en una societat secularment masclista.
A continuació, es va procedir al lliurament de les distincions. Després de llegir un breu currículum, totes i cada una de les homenatjades va agrair el gest de l’Ajuntament. En aquest sentit, destacables foren les paraules de Sor Elvira qui, a més de defensar haver ensenyat coneixements els alumnes, va destacar la necessitat de transmetre “valors com la pietat, l’amor i el respecte”, i també d’Antònia Bauçà qui, sense negar les dificultats de l’ofici de docent, va insistir en els bons moments viscuts.

PUBLICITAT
Antònia Ventayol

Abans de tancar l’acte, es varen llegir dos missatges enviats per part del pedagog Miquel Vives Madrigal i pel conseller d’Educació del Govern de les Illes Balears, Martí Xavier March, excusant la seva absència i felicitant les vuit homenatjades.

Catalina Ribas

Per acabar, el batle de Pollença, Miquel Àngel March, també va tenir paraules d’agraïment a les vuit educadores i de record a la mestra Maria Salvat. A continuació, hi va haver un refresc amenitzat per un grup de músics de l’Escola de Música que volgueren contribuir així al reconeixement d’aquestes mestres, però molt especialment a la professora de solfeig i piano, Magdalena Cifre “de can Garrit”, una de les impulsores de l’Escola.

A aquest enllaç puntinformatiu.cat/reconeixement-dones-educadores-motiu-dia-clara-hammerl trobareu una petita ressenya de cada una d eles guardonades

Magdalena Cifre Forteza
Maria Borràs
Maria Martorell (de la casa dela vila)
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT