SI VEUS UN CRANC BLAU AQUEST ESTIU, AVISA LA UIB

769
Dos crancs blaus.

La Universitat de les illes Balears (UIB) en el marc del projecte CALIBAL finançat per la Càtedra de la Mar – Iberostar, sol·licita la col·laboració ciutadana per a estudiar el procés de colonització del cranc blau atlàntic (Callinectes sapidus) a les Illes Balears.

El cranc blau (Callinectes sapidus Rathbun 1896) és una espècie de crustaci decàpode que pertany a la família Portunidae de crancs nadadors. Es tracta d’una espècie originaria del Atlàntic Occidental que habita estuaris i aigües costeres amb fons arenosos o fangosos de fins a 90 metres de profunditat des de Nova Escòcia a Argentina. En el segle XX va aparèixer a les costes del Atlàntic Oriental, el primer cop que va ser registrada va ser al port francès de Rochefort. Més endavant l’espècie es va enregistrar al mar Mediterrani l’any 1935, al Bàltic (Dinamarca) l’any 1951, el mar Negre (Bulgària) l’any 1967. A la Península Ibérica, el primer registre va ser a Portugal, a un estuari del riu Tajo l’any 2012 i l’any 2014 es va realitzar la primera captura a l’Albufera de Valencia. Actualment, Callinectes sapidus és una espècie invasora que l’any 2017 va arribar a les nostres Illes, primer a Mallorca i Menorca i l’any 2018 va arribar a Eivissa i Formentera.

La principal causa de l’arribada d’aquesta espècie a les costes europees és l’aigua de llast dels vaixells. Aquestes aigües són utilitzades per aconseguir la estabilitat del vaixell, absorbint aigua del entorn dins d’uns dipòsits en l’interior del casc. Les larves del cranc blau són incorporats en aquests dipòsits i són transportades fins que l’aigua és expulsada a un altre lloc. La seva arribada també podria ser deguda a factors naturals com el transport de larves per corrents marines o dispersió d’adults per la seva capacitat natatòria.

El cranc blau és una caracteritzada per tenir un color blau a la closca, d’aquí li ve el seu nom comú. És una espècie amb cinc parells de potes; el primer parell modificat s’anomena mordala o quelípede. Els mascles i les femelles d’aquesta espècie es diferencien gràcies al dimorfisme sexual que presenta aquesta espècie en exemplars adults. Els mascles posseeixen els quelípedes de color blau i en canvi les femelles els presenten d’un color taronja més intens. A més, poden distingir-se per la forma del abdomen, ja que els mascles presenten una estructura amb una forma de T llarga, estreta i invertida, en canvi a les femelles aquesta estructura es més ample i arrodonida en forma de mitja lluna.

PUBLICITAT

És una espècie amb una gran capacitat osmoreguladora, pot tolerar una àmplia gamma de salinitat i és un depredador oportunista del fons. Els adults són depredadors omnívors molt agressius i s’alimenten entre altres preses de bivalves, petits peixos, crustacis, gasteròpodes i material vegetal i animal morta. A causa de la seva amplia tolerància ecològica i a la seva capacitat depredadora s’ha pogut establir a diverses parts del Mediterrani i es considerada una de les 100 espècies més invasores d’aquesta mar, generant un gran impacte a la biodiversitat dels ecosistemes en els quals s’aconsegueix establir.

Actualment, des de la Universitat de les illes Balears, s’està duent a terme un projecte sobre l’evolució i distribució d’aquesta espècie invasora a les nostres illes gràcies a la Càtedra de la Mar Iberostar, amb el projecte CALIBAL. Si veus un exemplar de cranc blau i vols col·laborar amb nosaltres, fes una fotografia del individu que heu localitzat i agafeu la ubicació GPS conjuntament amb la data de trobada. Podreu penjar aquesta informació a la pàgina web de Biodibal (https://biodibal.uib.cat), per correu electrònic a o bé per Whatsapp o Telegram al 647364542. També podràs trobar més informació a la pàgina de Facebook Interdisciplinary Ecology Group – UIB.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT