SENTIMENTS ENTRE ELS COSSIERS I ELS HOMENATGES DE LA PATRONA

1296
La Dama, Xisca Bisanyes, ballant a la plaça Major, on el batle, Miquel Àngel March, ha tocat el flabiol.
La Dama, Xisca Bisanyes, ballant a la plaça Major, on el batle, Miquel Àngel March, ha tocat el flabiol.

Només uns acords de l’Himne de Riego interpretats al clarient per director de la Banda de Música de Pollença, Emili Vivas, han sonat tot just descobert el retrat, obra del pintor Antoni Marquet, del Fill Il·lustre Pere Cànaves, batle i víctima pollencina de la guerra del 36. El seu net de Cànaves, també Pere, ha pronunciat paraules d’agraïment, de respecte i de reivindicació per a tots aquells pollencins que descansen en fosses comunes.
Aquest sentiments reivindicatius, han tengut lloc durant aquest matí de la Patrona de Pollença, un matí carregat d’emocions, en què la Dama, Xisca Bisanyes, i els dotze Cossiers han ballat l’Oferta durant l’ofici religiós que aquest 2015 ha dit Mossèn Artur Boardman, en honor a la Mare de Déu dels Àngels, Patrona de Pollença.
Després de l’Ofici, els Cossiers han ballat a la places Major, Vella i de Monti-Sion, per acabar davant ca la Dama, on han fet la darrera dansa. L’any que ve la Dama serà Maria Àngels Vallori.
El ball dels Cossiers a Pollença, es va recuperar el 1982, gràcies a un grup de persones que formaven part de l’Esbart Pollencí.

Instantània posterior al moment en què s'ha descobert el retrat del Fill Il·lustre de Pollença, Pere Cànaves.
Instantània posterior al moment en què s’ha descobert el retrat del Fill Il·lustre de Pollença, Pere Cànaves.

De l’acte institucional

De l’acte institucional de la Patrona 2015, s’ha de destacar que l’ajuntament de Pollença ha retut homenatge al músic Rodrigo Hamu Quinteros, a l’espeleòleg José Antonio Encinas i a la Cooperativa Pagesa. I, a més a més, que el batle Miquel Àngel March ha iniciat el seu parlament amb uns versos del poeta pollencí Ramon Picó i Campamar de qui l’any que ve es compleixen 100 de la seva mort, tot donant a entendre que Pollença recordarà un dels escriptors representatius de la Renaixença.
Amb més de trenta-cinc anys d’existència, la Cooperativa Pagesa de Pollença ha treballat per als pagesos pollencins i, des de 1999, ha estat pionera a Mallorca amb el projecte del Mè pollencí, una marca per a la qual produeixen més d’una desena de ramaders locals i que garanteix al consumidor un producte de qualitat certificada.
Per la seva banda, José Antonio Encinas és la persona que millor coneix les profunditats del municipi de Pollença, en particular, i de Mallorca, en general. Fundador del Grup Nord d’Espeleologia, entre d’altres entitats, Encinas ha fet l’alçada de gairebé totes les coves i avencs de Pollença, així com també de molts altres de Mallorca. No debades, el Corpus Cavernario Mayoricense, que edità el passat 2014, és una mostra més del treball ingent realitzat per José Antonio Encinas.
Per acabar, quan fa poques setmanes del seu traspàs, el músic Rodrigo Hamú Quinteros ha rebut el reconeixement de l’ajuntament de Pollença per la tasca realitzada en favor del cant coral. Fundador de diverses corals, Hamú Quinteros va crear la Camerata Pollencina i la Coral 7/17, una coral de veus blanques formada per infants d’entre 7 i 17 anys.

En motiu dels respectius aniversaris, la Banda i el Cor han recollit una placa d'agraiment.
En motiu dels respectius aniversaris, la Banda i el Cor han recollit una placa d’agraiment.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT