SANT LLUC, LA FIRA I LES FRUITES CORONADES

349

Avui, diumenge 18 d’octubre, és sant Lluc, una data senyalada, entre altres raons, perquè marca el calendari de fires de tardor, però també té relació amb les fruites coronades.

Aquest 2020 pandèmic, la Fira de Pollença es faria el 15 de novembre. Però el 15 de novembre és el tercer diumenge i la Fira d ePollença és el segon diumenge de novembre? Deu dubtar algú. Com així el 15 i no el 8 de novembre?

Molt senzill. L’apreciat Joan Tomàs em va dir la fórmula infalible per saber quan és la Fira. Fa ja molts d’anys i sempre m’en record: “La Fira de Pollença sempre és el quart diumenge després de sant Lluc (18 d’octubre)”. O sigui que, aquest 2020, el primer diumenge després de sant Lluc és el 25 d’octubre (Primera Fira d’Inca); el segon diumenge, l’1 de novembre (Segona Fira d’Inca), el tercer diumenge, el 8 de novembre (Tercera Fira d’Inca) i el quart diumenge, el 15 de novembre (Fira de Pollença). Llavors, el proper dijous ja és el Dijous Bo, per tant aquest 2020 seria el 19 de novembre.

Ara que ja sabem que sant Lluc marca el calendari de fires de tardor, entre les quals Pollença és de la lliga champions com va dir algun batle, anem a veure això de les fruites coronades.

PUBLICITAT

Fruites coronades

Si a La cuina del tradicionari, Carme Castells i Joana M. Serra, apunten el refrany “Per Sant Lluc, nesples pelluc” i expliquen que “començada la tardor esdevé la temporada d’aquests fruits i d’altres com aglans, serves, atzeroles, anous, codonys, pomes, magranes…”

El pare Rafel Ginard, ànima d’un envejable recull de tradicions mallorquines, va escriure que “Les nesples són fruita coronada com les magranes, les figues de moro i també, segons alguns, els aglans. Les fruites coronades tenen corona, són la base d’un joc infantil per endevinar el pensament. Els murtons també duen corona. Els aglans més que corona duen gorra, solideo o boina amb un mamelló o petita borla enmig. A Vilafranca, treien nesples a la taula en el sopar de matances i per Nadal”.

Els pollencins no som de Vilafranca, però bé si voleu posar nesples a la taula de matances o de Nadal és important que sàpigueu que “s’han de collir per la lluna vella de Sant Lluc, si no les hi cullen, s’arrufen, això és, no maduren i no se’n poden posar cap a la boca”. Per tant, convé saber que aquest 2020 la lluna vella (ara en deim plena) de sant Lluc serà el 31 d’octubre.

I acabarem aquest apunt amb un poemet de Clementina Arderiu titulat “Magrana” i que diu així:

Magrana:
feliç, qui t'esgrana...
Vigila
l'escorça tranquil·la
de fines parets
i colors tan nets.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT