SANT JOAN ANYS ENRERE. IMATGES PER AL RECORD

Un llibre que és com un àlbum familiar d’un poble, un compendi entranyable de relats gràfics.