RESUM DEMOGRÀFIC D’UN TRIMESTRE MARCAT PER LA COVID-19 (i 2)

99

Durant els darrers tres mesos, al municipi de Pollença, han nascut 29 infants dels quals 16 són nins i 13, nines,i han mort 24 persones, 12 homes i 12 dones. Per altra banda, les unions matrimonials s’han reduït a sis, una abans que es decretàs l’estat d’alarma i els altres cinc, quan s’inicià la desescalada. O sigui que el mes d’abril, no hi va haver ni un sol enllaç, com tampoc no n’hi va haver la segona quinzena de març i la primera de maig.

Amb aquestes dades a la mà, tot i la poca perspectiva per poder fer una anàlisi profunda, ahir, es va analitzar quantitativament com ha anat això dels matrimonis. Avui, veurem què ha passat amb els naixements i amb les defuncions. Òbviament, han nascut els infants que havien de néixer durant aquest temps i allò que s’haurà de valorar és si més endavant el confinament haurà tengut, o no, conseqüències en els natalicis. Caldrà esperar.

Pel que fa a les defuncions, cal recordar que el registre de Pollença, s’hi inclouen els pollencins que, per les raons que siguin, han mort fora del municipi encara que hi resideixin habitualment. Es tracta d’aquells pollencins que moren als hospitals, sobretot.

Comparativa naixements

Sigui com sigui, agafant com a referència el mateix interval de temps que transcorre entre mitjan mes de març i mitjan mes de juny, entre 2008 i 2020, han nascut 432 nins i nines, la qual cosa situa en 33 la mitjana de naixements en aquest període de l’any. Per tant, els 24 infants (14 nins i 10 nines) nascuts entre el 20 de març i l’11 de juny, estan una mica per davall de la mitjana. Ara bé, anem a veure quin ha estat el comportament dels naixements des de 2008 fins ara?

PUBLICITAT
Naixements a Pollença de 12 de maig al 21 de juny

L’any 2008 varen néixer 46 infants (24 nins i 22 nines) essent l’any amb més naixements d’aquesta franja. És clar que, en aquest temps, el 2009 en varen néixer 42 d’infants (16 nins i 26 nines) i el 2014 varen ser 40 (23 nins i 17 nines). Per contra i sempre amb la referència dels tres mesos esmentats, l’any 2013, amb 20 naixements (6 nins i 14 nines), ha estat l’any amb menor nombre de naixements.

Si miram els darrers cinc anys, i sempre amb la referència temporal limitada a aquesta etapa de l’any, veurem que la tendència de naixements va a la baixa. Així l’any 2016 varen néixer 36 infants (19 nins i 17 nines); l’any 2017, 33 infants (18 nins i 15 nines); l’any 2018, 26 infants (13 nins i 13 nines) i l’any 2019, 27 infants (18 nins i 9 nines).

Comparativa defuncions

Per acabar, cal fer un comentari sobre les defuncions a pesar de saber que la informació està desajustada a la realitat per manca d’informació sobre els pollencins que moren fora de Pollença, sobretot als hospitals. Per altra banda, s’ha de comentar que la incidència de la covid-19 al municipi de Pollença no ha estat de les més elevades a Mallorca, sinó tot el contrari. Des que s’inicià la pandèmia, a Pollença, s’han detectat 8 casos de covid-19, un dels quals va morir a causa d’aquesta malaltia. Ara bé, es dona el cas que d’una dona que va morir per causes alienes al coronavirus, però que donà positiu per covid-19.

Defuncions a Pollença de 12 de maig al 21 de juny

Sigui com sigui, aquest 2020, des del 20 de març fins al 7 de juny, han mort a Pollença 22 persones (10 homes i 12 dones). Des de l’any 2008 fins al 2020, entre mitjan mes de març i mitjan mes de juny, han mort 272 persones, la qual cosa situa la mitjana anual en 20 persones durant aquest termini de temps anual. O sigui que 2020 estaria lleugerament per damunt de la mitjana, però, com sempre, veiem el comportament d’aquests anys passats.

L’any amb més defuncions d’aquest període analitzat va ser el 2018 amb 28 defuncions (15 homes i 13 dones) i cal esmentar que el passat 2019, hi va haver 27 defuncions (13 homes i 14 dones). Per contra, l’any 2010, entre mitjan mes de març i mitjan mes de juny, moriren 15 persones (12 homes i 3 dones) i el 2015, 16 persones (8 homes i 8 dones).

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT