RESUM DEMOGRÀFIC D’UN TRIMESTRE MARCAT PER LA COVID-19 (1)

282

Després de tres mesos d’estat d’alarma, hem guaitat al moviment demogràfic d’aquest 2020 a Pollença i una comparativa entre el mateix període des de l’any 2008.

Com bé saben els lectors de PUNT iNFORMATIU, les dades de naixements corresponen a la d’aquells infants que han inscrit al registre de Pollença. Aquest també és el cas dels matrimonis. En canvi, el registre de defuncions correspon a les persones que han mort al municipi de Pollença, tant si són pollencins com si no ho són. Però no s’hi inclouen els pollencins que, per les raons que siguin, han mort fora del municipi encara que hi resideixin habitualment. Es tracta d’aquells pollencins que moren als hospitals, sobretot.

Fet i fet, el nombre de naixements i de defuncions és semblant a les dades corresponents als anys passats, però, és clar, el nombre de matrimonis sí que s’ha vist afectat per la situació desfermada pel confinament.

Resum demogràfic

Durant aquest temps, han nascut al municipi de Pollença 29 infants dels quals 16 són nins i 13, nines.

PUBLICITAT

Les unions matrimonials s’han reduït a sis, una abans que es decretàs l’estat d’alarma i els altres cinc, quan s’inicià la desescalada. O sigui que el mes d’abril, no hi va haver ni un sol enllaç, com tampoc no n’hi va haver la segona quinzena de març i la primera de maig.

Finalment, fins a 24 persones (12 homes i 12 dones), han mort durant els darrers tres mesos.

Breu comparativa: Matrimonis

Amb aquestes dades a la mà, tot i la poca perspectiva per poder fer una anàlisi profunda, ja s’ha fet esment a la baixada del nombre de matrimonis, sobretot per l’obvietat que, durant el confinament, era difícil per no dir impossible casar-se. Amb les mesures de relaxament iniciades amb la desescalada, les unions matrimonials s’han reprès i no ho han fet amb timidesa, sinó seguint la mitjana habitual dels darrers anys, tenint en compte, és clar, que durant dos mesos l’activitat social es va aturar per complet.

Casaments a Pollença de 12 de maig al 21 de juny

Des de l’any 2008 fins al 2020, entre mitjan mes de març i mitjan mes de juny, al municipi de Pollença, s’han casat un total de 198 parelles. Per tant, la mitjana anual d’enllaços durant aquests tres mesos és de 15 parelles. Per suposat, això no vol dir que es casin 15 parelles cada any. Hi ha anys com ara el 2014 en què fins a 27 parelles decidiren casar-se (5 per l’església i les altres 22 per l’estat civil). A l’altre extrem, l’any 2012, tan sols 8 parelles (una per l’església i les altres 7 per l’estat civil) es casaren. Devia ser una conseqüència de la crisi econòmica? Podria ser, ja que el 2011 es casaren 15 parelles (6 per l’església i 9 per l’estat civil) i el 2013, 11 (4 per l’església i 7 per l’estat civil). Aquest 2020, entre mitjan mes de març i mitjan mes de juny, només s’han casat 5 parelles, totes per l’estat civil i, com s’ha comentat abans, cap ho ha fet durant el mes d’abril, sinó entre el 15 de maig i el 13 de juny.

Desconeixem si hi havia alguna parella que tenia previst casar-se durant l’aturada social per mor de la covid-19, és més que probable que sí. De fet, el Rector de Pollença, Mossèn Francesc Vicenç, reconeix que, en tot aquest temps, “els sagraments han fuit del tot. Així mateix hem fet un bateig, però no hi ha hagut ni noces ni comunions que s’han depassat per d’aquí un any o a partir de setembre”.

Per tant, amb la poca perspectiva temporal i des de la proximitat del municipi, des del punt de vista demogràfic, els matrimonis han estat els més afectats per la pandèmia.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT