RESUM DEMOGRÀFIC 2020: MATRIMONIS

294

Tancat l’any 2020, és moment de fer el resum demogràfic. Ahir començàrem amb els naixements i avui continuam amb els matrimonis.

Durant el passat 2020, es varen casar 54 paralles de les quals 51 es casaren per l’estat civil i tres celebraren un matrimoni religiós. Entre les 51 parelles que es casaren civilment, hi havia una parella homosexual.

El mes en què se celebraren més matrimonis va ser el de setembre, quan es produïren 10 unions matrimonials. És de destacar que el mes de juliol es casaren 9 parelles i el mes d’agost, 7 parelles.

Per contra, el mes amb menys unions va ser el mes d’abril, coincidint amb el confinament per la pandèmia de la covid-19. Aquell mes no es va casar ningú.

PUBLICITAT

Arribat a aquest punt, no està de més apuntar que el passat 2019 es casaren 79 parelles, lluny de les 54 d’aquest 2020.

Qui s’ha casat aquest 2020?

Anem a conèixer el perfil de les persones que, el passat 2020, varen casar-se.

Entre el primer contraient, hi havia 46 persones fadrines; 7 divorciades i 1 vídua. Mentre que, entre els segons contraients, hi havia 44 fadrines i 10 divorciades.

Estat civil del primer contraient.
Estat civil del segon contraient.

D’on són els contraients?

Amb la premisa que totes les persones que viuen a Pollença són pollencins, anem a veure on varen néixer les persones que, aquest 2020, s’han casat al municipi. Hem de dir, això sí, que hi ha algunes parelles que, sense residir al municipi, escullen Pollença per dir el “Sí, vull”. No les hem comptabilitzades.

Tant entre els primers contraients com entre els segons, la majoria són nascuts a Pollença. Per ser exactes, hi ha 16 pollencins entre els primers contraients i 18 pollencines entre els segons, la qual cosa representa el 29’62 per cent i el 33’33 per cent del total.

En segon lloc, hi ha els nascuts a altres indrets de Mallorca, 13 entre els primers contraients i 14 entre les segones, la qual cosa represnta el 24’07 i el 25’92 per cent del total. S’ha de destacar que, entre els externs que s’han casat al municipi, hi ha 6 persones nascudes a Palma entre els primers contraients i 5 entre els segons.

No hi ha hagut cap contraient d’altres illes de les Balears. Per tant, passem a veure quantes persones nascudes a l’Estat espanyol han formalitzat la seva relació sentimental al municipi de Pollença. Hi ha hagut 11 persones nascudes a diferents indrets de l’Estat entre els primers contraients i 13 persones, entre els segons. Això representa el 29’37 per cent i el 24’07 per cent respectivament. Entre els nascuts a l’Estat espanyol, els nascuts a Sevilla destaquen. Així, hi ha dos sevillans entre els primers i cinc, entre els segons contraients.

A nivell, europeu, la xifra de contraients se situa en 7 entre els primers i 5 entre els segons. Això significa el 12’96 per cent i el 9’25 per cent del total. Els europeus que més s’han casat a Pollença el passat 2020 hi ha 4 alemanys entre els primers i 3 rumaneses entre les segones.

Finalment, s’ha d’apuntar que s’han casat persones d’altres continents com ara Amèrica i Àsia. Del continent americà, hi ha hagut 7 primers contraients i 5 segons, la qual cosa representa el 12’97 per cent i el 5’5 per cent respectivament. Destaquen els argentins (3) entre els primers i les brasileres (2) entre les segones.

Pel que fa a Àsia, només hi ha hagut una dona del País de Nyanmar que s’ha unit en matrimoni a Pollença, aquest 2020. Ella representa l’1’85 per cent dels segons contraients.

Lloc de naixement dels primers contraients.
Lloc de naixement dels segons contraients.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT