RESULTATS ELECCIONS MOROS I CRISTIANS 2015

1346
Reunió informal dels pollencins que donaran vida als càrrecs del simulacre de Moros i Cristians. Foto Facebook Pere Cifre.
Reunió informal dels pollencins que donaran vida als càrrecs del simulacre de Moros i Cristians. Foto Facebook Pere Cifre.

Un total 3.476 electors varen votar per a Joan Mas, de les quals 789 persones, això és el 22’70 per cent dels votants, varen dipositar la confiança en el guanyador Josep Seguí “Balater”. Seguí al guanyador en nombre de vots Joan Vanrell (643), Rafel Càrdenas (600), Joan Andreu Morro (450), Joan Rafel Covas (352), Joan March (304), Joan Antoni Ferragut (227), Joan Criado (69) i Daniel Rueda (42).
Pel que fa a Dragut, Lloctinent i Abanderat, hi va haver 3.445 persones que dipositaren el vot de l’urna de color groc, de les quals n’hi va haver 907, el 26’33 per cent dels votants, que es decantaren per la candidatura guanyadora integrada per Tomeu Cànaves “Anguiler”, Mateu Moragues i Kiko Cànaves “Suavet”. La segona candidatura més votada va ser la integrada per Xisco Sànchez, Joan Simó “Saki” i Pere Plomer “Moi” amb 635; la tercera, per Pere Grau “Cocorroi”, Jeroni Ignasi i Miquel Cerdà amb 561; la quarta, per Manuel López, Manuel García “Farelo” i Miquel Capllonch “Moret” amb 552; la cinquena, per Joan Capó, Mateu Capó i Joan Carles Vila amb 473 i la sisena, per Guillem Company “Compi”, Josep Cerdà “Po• i Martí Cerdà “Karate” amb 317.
I, pel que fa a l’Ajuntament Vella, el nombre de votants va ser de 3.425 dels quals 1.035, això és el 30’22 per cent del total d’electors, varen votar la candidatura guanyadora foramada per Pep Albertí, Pere Guillem Cifre, Mateu Bibiloni i Pep Vallori. Seguiren els guanyadors la candidatura formada per Pedro Bauzà, Biel Perelló, Miquel Grau i Miquel Àngel Capó (758); per Sebastià Crespí, Càndido Chacón, Esteve Bennàssar i Joan Llompart (679), per Miquel Àngel Albis, Bartomeu Villalonga, Bartomeu Villareal i Gabriel March “Sucrer” (526) i Bernat Colomar, Joan Alegre, Joan Cladera i Joan Palou (427)

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT