REPLANTEGEN LES ZONES ENJARDINADES DE SANT VICENÇ

L’Ajuntament retirarà tots els arbres del passeig del Maressar i embelliran l’entrada de Sant Vicenç.