LA RIQUESA DELS POLLENCINS SE SITUA PER DAVALL DE LA MITJANA ESPANYOLA

370
Estadística dels declarants de l'IRPF de l'Agència Tributaria

L’Agència Tributària ha publicat recentment les dades de la declaració de la renda de l’any 2015. Unes dades que en molts aspectes són reveladores, ja que l’indicador de la renda bruta mitjana ens parla de la riquesa dels habitants d’un municipi concret.

Que és la renda personal bruta?

La renda personal bruta inclou tots els seus components: feina, capital mobiliari, capital immobiliari, rendes d’activitats econòmiques, altres rendes, guanys patrimonials nets i rendes exemptes. Aquesta dada s’extreu abans de les reduccions, mínim i despeses deduïbles dels declarants. La renda bruta mitjana sorgeix de la divisió de la renda personal bruta declarada per tots els habitants d’un territori dividida pel nombre de declaracions presentades.

Quina és la renda dels pollencins?

Així la renda bruta mitjana dels pollencins se situà el 2015 en els 25.238 euros, per davall de la mitjana espanyola de 25.337 euros, i de la mitjana de les Illes Balears de 25.741. Aquesta data ens situa en la posició 21 dels pobles més rics de les Illes, i en el lloc 430 dels més rics d’Espanya. Tot i que aquesta dada ens pot tocar un mica l’orgull dels pollencins, s’ha de dir que hi ha hagut una certa evolució respecte als anys anteriors.

Creixem més que la resta de l’estat

I és que Pollença l’any 2013 se situava en la posició 624 dels municipis de l’estat espanyol en renta bruta mitjana. La posició de Pollença respecte a la resta de municipis de l’estat ha anat pujant al mateix ritme que ho han fet la resta de municipis de les Illes Balears.

PUBLICITAT

El 2013 guanyarem més doblers que el 2015

Curiosament la renda que es va declarar el 2013 va ser superior a la declarada el 2015. Es a dir, que els pollencins guanyàrem una mitjana de 1.997 euros més el 2013, que el 2015.
El poble amb la renda bruta mitjana més alta de les Balears és Valldemossa, seguit d’Esporles i Bunyola. Aquests pobles tenen una renda bruta mitjana per damunt dels 30.000 euros. Una diferència notable respecte a Pollença, que també és un poble de la Serra.

On van a parar els doblers?

El creixement de la renda per càpita de les Balears respecte a l’estat espanyol es deu tant a l’increment del turisme com a la inversió immobiliària estrangera. Tenint en compte que Pollença se situa al capdavant del mercat immobiliari i de lloguer turístic de les balears, és curiós que la riquesa dels residents a Pollença sigui inferior a la mitjana estatal i balear.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT