REFETA LA PARET SECA DEL PONTARRÓ

275

Fa deu dies que els veïns de la zona del Pontarró denunciaren la destrossa d’una paret seca centenària per part del Departament de Carreteres, ben aviat des del Consell de Mallorca es posaren en contacte amb el veí més afectat a qui, a més de demanar disculpes, li varen assegurar que reconstruirien el marge.

Aquests dies passats s’han acabat les obres. Han fet un marge “molt ben fet amb un acabat molt correcte, fins i tot han reconstruït un ulleró”, apunta aquest veïnat qui també avança que “aviat vendran a sembrar un parell de figueres i alzines com quedàrem”. I és que, a més d’encimentar la paret seca, també varen entrar dins els terrenys de la finca i arrebassaren alguns arbres.

El 20 d’agost, des del Consell de Mallorca, de fet, varen comunicar a través d’una nota de premsa que “el servei responsable de la concessió pel manteniment de carreteres de la zona nord de Mallorca procedirà d’immediat a la restitució al seu estat original del paretó que ha resultat modificat amb l’aplicació d’una capa de formigó, en un tram de 40 metres de la via Ma-2201, que uneix les localitats d’Alcúdia i Pollença.

Aquesta actuació, emmarcada dins de les feines ordinàries de manteniment, tenia per objecte millorar la sustentació d’un tram de tanques viàries de fusta a un tram de la citada via, dins de l’activitat diària de les contractes que s’encarreguen del manteniment de tota la xarxa viària de Mallorca.

PUBLICITAT

La decisió de fer servir la tècnica constructiva del formigonat no figurava entre els plans inicials d’actuació i es va prendre sense comptar amb el vist i plau dels responsables del Servei de carreteres del Departament de Mobilitat i Infraestructures.

Un cop assabentats de l’actuació, des de la direcció del Departament de Mobilitat i Infraestructures s’ha indicat a l’empresa concessionària la necessitat de restituir de manera immediata el tram afectat, amb la retirada del formigó aplicat, garantint la seguretat i solidesa de les tanques i respectant els elements patrimonials dels paretons preexistents”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT