CREU DEL MÈRIT I DIPLOMES PER A 15 POLICIES LOCALS

988

Aquest matí de dilluns 27 de juliol, al Pati de l’ajuntament de Pollença, a l’edifici de Monti-Sion, l’Ajuntament ha reconegut amb diferents distincions fins a 15 agents de la Policia Local.

Joan Ferrer Ferragut,  Maria Antònia García Martínez, Ignasi Llompart Salas, Montserrat Mercer Muñoz, Josep A. Perelló Vives, Llorenç Ramon Coll, Pablo Sánchez Raya, Bernat Seguí Cánaves, Jaume Simó Amengual, Jaume Martorell Plomer i Pedro Ferriol Gual han rebut per part de la conselleria d’Administracions Públiques i Modernització del Govern de les illes Balears, la Creu del Mèrit per complir-se 30 anys de servei com a agents de la Policia Local. També rebrà aquesta distinció Esteve Cifre Seguí que no ha pogut ser present a l’acte.

Per altra banda, els agents ja jubilats, Julio Prieto Morilla, Marti Cifre Vives i Antoni J. Real Sans han estat distingits amb un diploma per part de l’ajuntament de Pollença.

Han assistit a l’acte la consellera d’Administracions Públiques i Modernització del Govern de les illes Balears, Isabel Castro Fernández, i el director general d’Emergències i Interior, Jaime Barceló, així com representants de l’Ajuntament i de diversos cossos policials d’altres poblacions.

PUBLICITAT

Tant la concessió de la Creu al Mèrit Policial a aquells agents de la Policia Local de Pollença que han complit trenta anys de servei com la concessió de diplomes a aquells que s’han jubilat, es va aprovar en el transcurs de la sessió plenària de dia 17 de juny amb caràcter extraordinària.

Antoni Real.
Martí Cifre.
Julio Pietro.
Jaume Martorell.
Jaume Simó.
Joan Ferrer.
Josep Perelló.
Montserrat Mercer.
Bernat Seguí.
Pablo Sánchez.
Maria Antònia García.
Ignasi Llompart.
Pedro Ferriol.
Llorenç Ramon
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT