RECONEIXEMENT A LES DONES EDUCADORES AMB MOTIU DEL DIA CLARA HAMMERL

137

Avui, 15 de març, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença, es retrà homenatge a vuit dones educadores: Antònia Bauçà Plomer, Maria Borràs Llompart, Antònia Ventayol Aguiló, Antònia Orell Provenzal “Denga”, Catalina Ribas Santolaya, Francisca Barceló Jaume “Sor Elvira”, Maria Martorell Palou “de la Casa de la Vila” i Magdalena Cifre Forteza.

L’any passat l’Ajuntament va allargar el Dia Internacional de la Dona (8 de març) amb activitats durant tot el març, que va passar a ser el Mes de la Dona. Aquest 2018, la novetat són les distincions amb motiu del Dia Clara Hammerl.

Un 15 de març de 1858, a Bromberg (Prússia), va néixer Clara Hammerl, pedagoga que desenvolupa la seva missió (escola i caixa de Colonya) a Pollença. Coincidint amb l’aniversari de Clara Hammerl i amb la voluntat de dignificar la seva persona i la seva obra, l’Ajuntament té la intenció d’instituir aquest reconeixement a les dones que s’han avançat al seu temps.

En aquesta primera edició, es retrà homenatge a dones que han exercit el seu magisteri a escoles, col·legis i instituts del municipi de Pollença. Concretament a nou dones que, des de la dècada dels anys cinquanta i seixanta, treballaren en el món de l’ensenyament a pesar de les dificultats socials i familiars.

PUBLICITAT
Gravat de Georgina Gamundí que serà entregat a les homanetjades
Gravat de Georgina Gamundí que serà entregat a les homanetjades

A les vuit del vespre d’avui, dijous 15 de març, la Sala de Plens de l’Ajuntament acollirà l’acte institucional en reconeixement de:

– La professora d’Educció Física a l’Institut d’Educació Secundària Guillem Cifre de Colonya de Pollença, Antònia Bauçà Plomer (Pollença, 1931), qui també va exercir a escoles de Palma i de Llucamjor. Després de tota una vida dedicada professionalment a la docència (des dels anys 50 fins al 1996, en què es jubilà), actualment, participa en associacions de persones majors i és col·laboradora habitual de Ràdio Pollença.

– La professora de Música de l’IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença, Maria Borràs Llompart (Port de Pollença, 1933). A més de ser la seva ocupació, la música ha estat la seva gran passió. Persona de gran sensibilitat artística, Maria ha impartit classes de piano, però també de flauta i de solfeig.

– La mestra d’Infantil i Primària, Maria Martorell Palou “de la Casa de la Vila” (Pollença, 1924), qui, a més de treballar als col·legis públics de Son Carrió (San Llorenç), Sant Climent (Menorca), Costa i Llobera, i Joan Mas de Pollença, ha destacat com a empresària de gran creativitat.

– La mestra dels Sagrats Cors, Monti-Sion i Institut de Pollença, Francisca Barceló Jaume (Vilafranca, 1928), popularment coneguda com Sor Elvira, qui a més del seu compromís pedagògic, també ha treballat en l’àmbit social fins a la seva jubilació.

– La professora de Música, Magdalena Cifre Forteza “Garrit” (Pollença, 1942), ha fet classes a ca les Mestres i classes particulars de solfeig i de piano des dels anys 60. A més a més, va ser impulsora i mestra de l’Escola Municipal de Pollença.

– La llicenciada en Farmàcia, Antònia Ventayol Aguiló (Pollença, 1940), des de finals dels anys 60 fins a principis dels 70, va col·laborar com professora de Ciències Naturals a l’Institut de Pollença.

– Qui fou directora de l’escola de ca les Monges del Port de Pollença, Catalina Ribas Santolaya (Palma, 1944). Sor Catalina és mestra de professió i religiosa de la Caritat. Ha exercit la docència a Palma i a Llucmajor.

– La mestra de Primària, Antònia Orell Provenzal “Denga” (Pollença, 1945), ha exercit la docència a Alaró, al Port de Pollença i a Pollença.

– La mestra de Primària, Antònia Orell Verd

Amb aquest acte institucional, Pollença homenatjarà aquestes vuit educadores amb noms i llinatges, a l’hora que també reconeixerà la tasca de tot el col·lectiu de dones que, durant segles, han estat silenciades i, molt especialment, tendrà.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT