QUI SOM ELS POLLENCINS? (II)

521
Segons dades del padró municipal de Pollença 2020

Si a l’anterior article vàrem analitzar els nuclis de població, l’edat dels pollencins, i el nivell d’estudis, a aquest ens centrarem en les nacionalitats i llocs de naixement.

País de naixement i nacionalitat dels residents a Pollença

Segons dades del padró municipal de Pollença 2020

Segons el padró de l’any 2020, al terme municipal de Pollença hi resideixen 17.177 persones. D’aquestes, un 73,2% són nades a Espanya, mentre que un 76,5% tenen nacionalitat espanyola. Tant per nacionalitat com per país de naixement, el següent grup més nombrós són els britànics, que són més d’un 5% dels residents a Pollença. En tercer lloc, trobam els nascuts a l’Argentina, que suposen quasi un 3% dels residents. Curiosament, si miram per nacionalitats, els argentins són els vuitens (menys d’un 1%). Aquesta dada probablement indica que hi ha un gran nombre d’argentins amb doble nacionalitat espanyola. Per nacionalitat, el tercer grup són els romanesos.

Evolució dels països de naixement

Evolució del lloc del país de naixement dels pollencins nats a l’estranger

Gracies a les dades extretes de l’Institut d’Estadística de les Balears (IBESTAT) podem saber l’evolució dels països de naixement dels residents a Pollença des de l’any 1998. A la gràfica podem observar com, per una banda, hi ha hagut grups que s’ha mantingut més o menys estables, o fins i tot han abaixat, com és el cas dels alemanys o francesos. D’altres, com els marroquins, han experimentat un lleuger i progressiu ascens. Però hi ha hagut altres grups que han passat de ser gairebé testimonials, a estar entre els més nombrosos. És el cas dels nascuts a Romania, que començaren a créixer a partir del 2005; els nascuts a l’Argentina, que el 2004 ja eren els tercers més nombrosos després dels nascuts a Espanya i al Regne Unit; i els nascuts a l’Uruguai, que han seguit una evolució semblant a la dels argentins, però menys nombrosa.

Però el cas més destacable i que ha sofert més variacions, és el dels nascuts al Regne Unit. L’any 2009 va arribar a haver-hi quasi 1300 persones nascudes al Regne Unit, que vivien a Pollença. 2 anys després, el 2011, la xifra va baixar per davall fins els 754, degut molt probablement a la crisi econòmica. De llavores ençà, el nombre de persones nascudes al Regne Unit ha anat baixant fins els 620 l’any 2019. Però el 2020 el nombre de britànics empadronats a Pollença ha tornat a pujar fins a quasi 877 com a conseqüència del Brexit.

PUBLICITAT

Quants pollencins són nats a Pollença, les Illes, a la península o a l’estranger?

A aquest punt intentarem resoldre quin percentatge dels residents a Pollença han nascut a Pollença, quants a un altre poble de les Illes, quants a una altra comunitat autònoma, i quants a l’estranger. Malauradament no tenim aquestes dades del 2020, però sí que a la web d’IBESTAT es poden trobar les d’anys anteriors. Així, mirant les dades del 2019, podem dir que la meitat dels residents a Pollença són nascuts a Pollença, una mica menys de la quarta part són nascuts a l’estranger, i la quarta part restant està dividida entre els que han nascut a un altre poble, i els que han nascut a una altra comunitat, essent aquests darrers, els més nombrosos.

Comparant amb fa 10 anys, podem comprovar com el nombre de nascuts a Pollença ha augmentat lleugerament, mentre que s’ha reduït en més de quatre punts els nascuts a l’estranger.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT