QUEIXES PERQUÈ L’AJUNTAMENT NO PAGA LA CARRERA PROFESSIONAL ALS SEUS TREBALLADORS

1293
Foto: Hans Monheim.

Els treballadors de l’Ajuntament de Pollença estan queixosos perquè no els paguen el complement de carrera professional.

Aquest complement de carrera professional ho cobren els empleats municipals que compleixin unes determinades condicions professionals i la quantia és variable segons la categoria professional, antiguitat, etc. Actualment a aquest complement ho paguen bona part dels ajuntaments illencs.

En el cas de Pollença el complement per carrera professional fou reconegut fa dos anys després tenses negociacions entre els sindicats municipals i els representants polítics. L’acord consistí en què en el primer any de l’acord es pagaria el 40% del complement, el segon any el 70%, i el tercer any ja es pagaria el 100% de l’import del complement.

Per a l’exercici econòmic de 2020 els empleats municipals que cobren aquest complement havien de cobrar entre uns 300 i 700 euros mensuals, depenent de les circumstàncies particulars de cadascun i el muntant puja a uns 700.000 euros i la previsió per a l’exercici de 2021 quan ja l’havien de cobrar complet l’import pujaria a un total proper al milió d’euros. La partida pressupostària d’enguany està dotada i els pressuposts estan aprovats definitivament.

PUBLICITAT

El problema, segons els treballadors, és que l’equip de govern no ha pagat l’import corresponent a aquest complement durant els vuit mesos ja transcorreguts del 2020 per voluntat seva i contra tots els acords existents.

Per la seva part, el batle Bartomeu Cifre ha manifestat que els pressuposts s’aprovaren definitivament el mes de juliol i que enguany s’ha de fer una baremació i analitzar cas a cas si els beneficiaris compleixen els requisits que marca el mateix complement. Afegeix Cifre que enguany pel tema de la pandèmia encara no s’han pogut revisar i que es mirarà si d’aquí a finals d’any es pot fer aquesta revisió i pagar el seu import als empleats municipals.

Bartomeu Cifre afegeix que “l’origen d’aquesta qüestió ve de la passada legislatura quan poc abans de les eleccions l’anterior equip de govern va signar l’acord amb els sindicats dels treballadors municipals cedint a la pressió i xantatge mediàtic que els treballadors municipals havien sotmès a l’equip de govern anterior”. A més a més, Cifre declara que com a membre de l’oposició a l’anterior legislatura es va sentir enganyat pels qui governaven ja que per una part participava a les negociacions del nou conveni de treball de l’Ajuntament de Pollença, que va quedar dins un calaix, i per l’altra l’equip de govern acordà aquest complement.

El batle creu que “l’Ajuntament paga als treballadors tota una sèrie de complements que no pertocaria i més en temps de crisi. Uns exemples són les ajudes mèdiques per valor de 1.200 euros per treballador (per ulleres, empastes dentals…); altres són les ajudes per cursos de formació, quan això ja està inclòs en el complement de carrera,; o les ajudes familiars per matrícules de fills, o els complements per jubilació per als que cobraran el 100%… Per altra banda el Batle considera que el que sí s’ha de revisar són les productivitats que cobren els treballadors però que de manera habitual se’ls paga sense comprovar que es compleixi la respectiva productivitat.

Cifre troba que s’ha de negociar tot i que en les presents circumstàncies socials i econòmiques ha de ser un conveni a la baixa ja que la societat no entén certs privilegis que actualment tenen els treballadors municipals de Pollença.

Per altra part Cifre comenta que es mirarà si de cara a l’any que ve es pot pagar o no l’increment pactat del 30% que resta del complement ja que és mal d’explicar que en plena caiguda dels ingressos municipals i de la crisi provocada per la pandèmia es pagui un 30% més per aquest concepte als treballadors.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT