EL QUARTER DE LA POLICIA LOCAL AMAGAVA UN CEMENTIRI ISLÀMIC

508

L’antic quarter de la Policia Local de Pollença amagava un cementeri islàmic, així ho demostra l’excavació arqueològica que s’inicià després d’haver descobert les primeres restes i que, a hores d’ara, ha arribat a l’equador.

En aquests moments, s’han descobert 4 cossos, un dels quals és d’un bebè, i és probable que apareguin les restes òssies d’altres quatre persones, ja que les característiques del terra així ho indiquen per la coloració diferent. Més enllà del cadàver d’un infant, és de destacar que hi ha un cos gran i ben conservat, i un altre que va ser remolcat en fer un clot per usar com a femer en temps passat.

A més de les restes humanes, s’han trobat ceràmiques que, en un 80 per cent, corresponen a l’època islàmica, una moneda i una sivella, materials que facilitaran la datació del jaciment. En qualsevol cas, el nombre de cadàvers, juntament amb la disposició dels cossos, enterrats de costat i orientats segons el costum islàmic, permeten afirmar que es tracta d’un petit cementeri de l’època islàmica, o sigui de fa més de 800 anys. En conseqüència, l’existència d’un cementeri indica que, abans de la conquesta catalana, ja hi havia algun tipus de nucli de població i no població dispersa com es creia fins ara.

Les obres de reforma de l’edifici que dècades enrere ocupà la Policia Local de Pollença, es varen aturar en trobar ceràmica i restes humanes que, des del primer moment, varen apuntar a un jaciment de l’època islàmica. Aviat va començar l’excavació arqueològica dirigida per Magdalena Sastre i sorgiren noves restes.

PUBLICITAT

Posteriorment, les obres continuaren però a un ritme molt lent, centrant-se en la zona de la Peixateria, on s’han fet cates per descartar que hi hagi restes arqueològiques. De moment, no s’ha trobat res més que un trespol relativament recent

Aquests dies es treballa en l’organització dels treballs a fi de continuar les obres a l’antic Quarter de la Policia Local, on més enllà de la planta baixa afectada pel cementeri islàmic, hi ha una planta pis per obrar. De fet, segons el delegat d’Urbanisme, Bartomeu Cifre Bennàssar, “són dos treballs compatibles”.

Més enllà d’alentir el ritme de les obres, tot apunta que no implicarà cap canvi en el projecte de reforma. I és que les tombes no són d’obra, sinó clots dins la terra on es disposaven els cadàvers. Per tant, una vegada s’hagi alçat tot el terra de l’antic quarter de la Policia Local, es farà una planimetria, es faran fotos i es procedirà a l’aixecament dels cadàvers. Posteriorment i segons allò que el Consell de Mallorca, responsable de Patrimoni, determini, es podrà continuar amb l’obra tal i com estava previst. Això sí, amb una mica de retard. En aquest sentit, el mateix Cifre Bennàssar va comentar que “el Consell de Mallorca està informat de tots els moviments que es duen a terme i, fins i tot, ha vengut un arquitecte per fer una inspecció ocular. I és que, donada la importància de la troballa, es justificada l’aturada de l’obra. Per tant, confiam que el mateix Consell de Mallorca, que ens va concedir una subvenció per dur a terme la reforma de la Peixateria i l’antic Quarter, ens prorrogui els terminis. De moment, no tenim cap resolució, però confiam que no hi haurà problemes”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT