QUARANTA DIES, QUARANTA NITS: UNA QUARANTENA 

333
"El crit" d'Edvard Munch, una de les obres d'art modern més conegudes, plasma l'experiència de viure la grip espanyola que va viure el món l'any 1918. FOTO: NASJONALMUSEET/HØSTLAND, BØRRE

Avui, 23 d’abril de 2020 fa ni més ni menys que quaranta dies i quananta nits que estam confinats, o sigui dins casa protegits del maleït coronavirus. Per tant, hem complit amb una quarantena, o sigui que, si estàssim de pas, hauríem superat l’”aïllament de quaranta dies imposat antigament [són paraules textuals de l’accepció que dona el Diccionari de la Llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans] als viatgers i a les mercaderies procedents de zones endèmiques o epidèmiques de certes malalties, abans de deixar-los circular lliurement per zona no contaminada”. 

Amb la Covid-19, allò antic s’ha fet modern i avui dia no només es parla de quarantenes, sinó que termes com confinament i aïllament han esdevingut quotidians. Es tracta de termes relacionats entre ells, però tenen el mateix signficat?, quines són les diferències entre quarantena, confinament i aïllament?, com les hem d’usar?… 

Quarantena

Quarantena té origen en el mot quaranta, dels quaranta dies que era costum d’imposar a persones o productes que provenien de zones possiblement contaminades abans de deixar-les circular lliurement per un territori. Actualment, és clar, els períodes de quarantena no han de ser necessàriament de quaranta dies, una xifra arbitrària de ressonàncies bíbliques (del Pentateuc fins a la Quaresma). 

El terme quarantena prové de l’italià quaranta giorni (quaranta dies) i no només ha estat manllevat pel català, sinó també per altres idiomes com l’anglès que en diu quarantine; l’espanyol, cuarantena o l’alemany quarantäne. En tots els casos, el terme designa “la restricció de les activitats de persones sanes que han estat en contacte amb una persona amb una malaltia contagiosa durant la fase en què la malaltia és transmissible, amb l’objectiu d’evitar-ne la propagació durant el període d’incubació”, senyala el TERMCAT. 

PUBLICITAT

El Diccionari català-valencià-balear, entre altres accepcions de la paraula quarantena, vulgarment pronunciada com a corantena, apunta que és una “estada més o menys llarga (abans era de quaranta dies) feta per un vaixell o per persones i mercaderies en un lloc incomunicat i en observació sanitària, per certesa o sospita d’existir infecció o per procedir d’un país on hi ha infecció”. 

I, a l’entrada Quarantena de la virtual Viquipedia, entre altres qüesions, fa referència a la novel·la publicada l’any 1995 per J.M.G Le Clézio, que l’any 2008 va rebre el Premi Nobel de Literatura,: La Quarantine, un relat sobre la història de dos germans, León i Jacques, que el 1891 en tornar a les illes Maurici, la seva terra natal, a bord del vaixell Ava, es van veure obligats a viure amb tot el passatge, en quarantena, durant diversos mesos davant de l’illa Plat a causa d’un brot de verola. 

Hi ha altres obres que parlen de quarantenes com ara el Rote Buch (Libro rojo en espanyol) de Carl Gustav Jung, en el qual narra i comenta els experiments psicològics del mateix autor entre 1913 i 1916. 

Maria Estévez llegeix un fragment del Libro rojo de C.G. Jung en què es parla d’una quarentena. 

Sobre l’aïllament i el confinament 

Després d’escodrinyar el mot quarantena, anem a veure què significa aïllament i confinament. 

El terme aïllament aplicat a la salut fa referència específicament al conjunt de mesures que s’apliquen a una persona amb una malaltia contagiosa durant el període en què la malaltia és transmissible per evitar encomanar-la a altres persones. Aquest aïllament pot ser total o limitat. Més enllà de l’àmbit de la salut, aïllament s’aplica per indicar l’acció de separar una persona o una cosa de la resta per a una observació o bé com a mesura preventiva. 

Pel que fa a la procedència, la seva arrel ve de la paraula illa, que com  sabem els mallorquins és un espai de terra envoltat d’aigua (ja sigui de la mar, d’un llac…) per tots els costats. En anglès, es diu isolation, i en espanyol, aislamiento.  

Finalment, el confinament es refereix al fet de tancar algú dins un espai limitat per motius diversos: la salut pública, com ara mateix amb el coronavirus; però també per seguretat ciutadana, perquè hi ha alguna amenaça, o per altres raons. 

Pel que fa a l’origen de la paraula confinament, està relacionat amb “la paraula confí, que vol dir ‘límit, forntera’, i comporta la idea de tancament o reclusió”, senyalen des del TERMCAT. En anglès, el confinament es diu confinement i en espanyolconfinamiento.

sigui que, en unes altres condicionsavui hauríem superat la quarantenaperò hem de continuar confinats com a mínim fins dia 9 de maigperquè així ho recomanen les autoritats sanitàries i polítiques per evitar més contagis de la malaltia del coronavirus. En canvil’aïllament només s’aplica, des del punt de vista sanitari, a les persones que estan infectades per al SAR-CoV 2. 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT