PROGRAMA DE (LA FIRA)

Ara sí, el programa definitiu d’aquesta Fira de 2020, una fira entre parèntesi.