PROFUND MALESTAR AL CEIP MIQUEL CAPLLONCH PER LA FALTA DE RECURSOS HUMANS

1184
Alumnes al pati del CEIP Miquel Capllonch del Moll. Foto arxiu curs 2014/15.

Aquest dimarts 29 de setembre, més del 60 per cent de les famílies que escolaritzen els seus fills al Centre d’Educació Infantil i Primària Miquel Capllonch del Port de Pollença no dugueren els infants a l’escola. D’aquesta manera, les famílies mostraren el seu suport al professorat del centre davant la falta de recursos humans. Per la seva banda, dos professors del centre secundaren la vaga convocada pel sindicat Unió Obrera Balear (UOB), ja que “no ens esperàvem que la resposta de les famílies fos tan gran, cosa que ens fa sentir molt orgullosos”, apunta el director del CEIP Miquel Capllonch, Joan Ramon Mateu.

Una situació molt delicada

Aquest curs 2020/21, el CEIP Miquel Capllonch del Port de Pollença es troba amb una situació molt delicada. Tot i que, en part, és conseqüència de les mesures restrictives per fer front a la covid-19, la seva naturalesa és humana, ja que “65 dels 300 alumnes del centre presenten algun tipus de necessitat educativa especial, però no els podem atendre, perquè els membres de l’equip de suport han hagut d’agafar tutories”, apunta Mateu.

Cert que, amb el curs començat, la conselleria d’Educació va enviar un professor de Pedagogia Terapèutica (PT) a mitja jornada, però “no és suficient, perquè ha d’atendre dos nins molt afectats que “haurien de tenir un Auxiliar Tècnic Educatiu per hom”, senyala Joan Ramon Mateu. “És vera que així tenen un especialista, però el mig PT ha d’estar pendent d’aquests dos alumnes i no pot fer feina a la resta de l’escola”, rebla.

Dos diagnòstics greus

Un d’aquests dos infants està diagnosticat per anar al centre Joan XXIII d’Inca, però la seva família no té papers i, en conseqüència, no té dret a sol·licitar els ajuts per a transport escolar per anar-hi. El curs passat, “l’ajuntament de Pollença va assumir aquesta despesa sense ser competència seva. Aquest curs esperàvem que la consellerida d’Educació solucionaria el problema, però…”, apunta el director del CEIP Miquel Capllonch.

PUBLICITAT

Per a Joan Ramon Mateu, aquest alumne hauria d’anar a la Unitat Específica Educativa de Centre Ordinari amb Currísculum propi (UEECO) del CEIP Joan Mas, ja que “allà rebria el suport més idoni. A més si tenim una aula UEECO al municipi, se n’han de poder beneficiar tots els alumnes del municipi”. El problema, novament, té a veure amb el transport; motiu pel qual la família va escollir que l’infant s’escolaritzàs a Miquel Capllonch.

El segon alumne amb un diagnòstic greu, el passat curs 2019/20 era compartit amb el centre Joan XXIII d’Inca. Concretament, aquest alumne anava dos dies a Inca i tres dies al CEIP Miquel Capllonch del Moll. Degut a la situació sanitària i per evitar desplaçaments, es va plantejar que aquest curs fos escolaritzat sempre al mateix centre i, com que anava tres dies a Miquel Capllonch, es va optar perquè seguís el curs 2020/21 al Moll.

Tots dos infants necessiten una persona que estigui per ells amb la qual cosa no es poden atendre les necessitats de la resta d’alumnes amb diferents graus de necessitats educatives especials que, percentualment, al CEIP Miquel Capllonch són molt elevades, les més elevades del municipi de Pollença.

La resposta de les famílies

Davant la convocatòria de vaga, una part representativa del professorat del CEIP Miquel Capllonch es va plantejar secundar-la, molt especialment en considerar que els faltaven recursos humans per poder oferir una bona educació. De fet, el director del CEIP Miquel Capllonch, Joan Ramon Mateu, va enviar una circular a les famílies exposant les raons de la vaga i concretant la difícil situació que es viu al centre.

Més d’un 60 per cent de les famílies, aquell dia no dugueren els seus fills a escola per mostrar el seu suport al professorat del CEIP Miquel Capllonch que, en unes circumstàncies insòlites, no pot atendre com caldria els alumnes amb necessitats educatives especials.

De fet, alguns pares a través de la plataforma Classdojo manifestaren per escrit aquest suport i també la satisfacció per la feina feta pel professorat d’aquell centre educatiu.

La resposta de la Conselleria

Des que es va iniciar el curs 2020/21, el director del CEIP Miquel Capllonch ha comunicat el seu malestar a la conselleria d’Educació, bé directament, bé a través d’inspecció educativa, però “és fer retxes dins l’aigua”, confessa Joan Ramon Mateu.

A través de la premsa, aquests dies la Conselleria apuntava a una reorganització dels centres en què recomanaven que “posàssim els especialistes com a tutors i així l’equip de suport podria atendre els alumnes amb necessitats educatives. Consideram, però, que els alumnes del CEIP Miquel Capllonch no es poden quedar sense classes d’anglès i educació física”

La vaga a la resta del municipi

La vaga del 29 de setembre estava convocada per la UOB amb l’objectiu de mostrar el seu malestar davant les condicions, tant pel que fa als recursos humans com per la situació sanitària, en què s’havia començat el curs 2020/21.

A la resta de centres educatius del municipi de Pollença, la incidència de la vaga va ser nul·la.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT