PRESENTAT EL PLA DE SANITAT FORESTAL DE LA SERRA DE TRAMUNANA

149
Presentació del Pla de Sanitat Forestal del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

El servei de Sanitat Forestal va presentar la setmana passada el Pla de Sanitat Forestal del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

Aquest és el quart document d’aquestes característiques que el servei ha redactat aquest 2020 per als espais naturals protegits de les Illes Balears. Els altres són els del Parc Natural Marítimo terrestre es Trenc-es Salobrar de Campos, Parc Natural de Mondragó i Parc Nacional Marítimo-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.

L’objectiu principal d’aquests plans és analitzar els diferents problemes fitosanitaris de cada un dels espais naturals i facilitar als tècnics, una sèrie de fitxes descriptives i cronogrames d’actuació, per aconseguir un major grau d’autosuficiència pel que fa a la gestió i el control de les plagues forestals.

Així s’aconseguirà tenir una massa forestal en estat òptim de conservació i desenvolupament, sense que pugui deteriorar-se a conseqüència dels factors biòtics o abiòtics, evitant així la degradació dels ecosistemes forestals i la pèrdua de la biodiversitat del territori.

PUBLICITAT

Accions rutinàries

A més, es vol aconseguir la implementació d’una sèrie d’actuacions rutinàries, que siguin fàcils de realitzar per part de les brigades d’aquests espais naturals protegits i que serveixin com a mesura preventiva per realitzar un seguiment fitosanitari de les possibles plagues i malalties existents.

Tota aquesta gestió es potenciarà a través de la lluita biològica, fomentant el control dels depredadors naturals, com són les aus insectívores i les ratapinyades.

Seguiment

Per part del Servei de Sanitat Forestal, es continuarà amb el seguiment dels organismes de quarantena i s’intensificarà el control de patògens, com la Xylella fastidiosa i altres organismes nocius trobats recentment.

També es continuarà amb el seguiment anual de la Xarxa Balear de Seguiment de Danys als Boscos, que permet identificar els patògens que afecten la salut dels nostres boscos, com insectes, àcars o fongs, entre molts d’altres.

Finalment, des del Servei de Sanitat Forestal es realitzaran xerrades tècniques mensuals als gestors dels parcs, principalment en els dos primers anys, per formar i informar de les actuacions de seguiment i així, engranar un sistema de col·laboració mútua entre els diferents tècnics.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT