POT L’HOTEL FORMENTOR SEGUIR EXPLOTANT EL PÀRQUING?

269

Segons Junts Avançam, des del passat dia 15 de juny, els vials, aparcaments i zones verdes de Formentor són de titularitat municipal. Aquesta Era la condició per a l’atorgament de la llicència d’obra per a reformar l’Hotel, que implicava la prèvia cessió d’aquests terrenys d’acord amb el PGOU. A mitjan juny l’Ajuntament va acceptar aquestes cessions.

calculen que des del 15 de juny ençà, s’han recaptat prop de 500.000 € de l’explotació dels aparcaments

A pesar de ser terrenys públics, l’antiga propietat (Immobiliària Formentor SA) segueix explotant els aparcaments, talment com si fos seu, i sense disposar de la concessió municipal corresponent.

A hores d’ara, de Junts Avançam calculen que des del 15 de juny ençà, s’han recaptat prop de 500.000 € de l’explotació dels aparcaments, a pesar que són de titularitat municipal.

PUBLICITAT

Ja fa un mes que Junts Avançam va presentar un escrit a l’Ajuntament advertint d’aquesta irregularitat, cosa que va reiterar 10 dies més tard, sense cap resposta ni cap actuació municipal. Ara ho ha tornat comunicar a l’Ajuntament a fi que aturi aquesta irregularitat.

a Formentor hi deu haver aproximadament 450 places d’aparcaments distribuïts en tres aparcaments. El preu per hora es de 2,7 €.

Un d’aquests aparcaments està considerat com a pàrquing al PGOU i l’altra és una zona verda i serveis de platja. En total a Formentor hi deu haver aproximadament 450 places d’aparcaments distribuïts en tres aparcaments. El preu per hora es de 2,7 €.

De Junts Avançam consideren que no és possible que l’empresa propietària de l’Hotel faci negoci sobre uns terrenys municipals , sense disposar de la concessió municipal corresponent.

Donar una concessió directa a L’hotel per explotar el parquing

Segons un mitjà autonòmic, el batle de Pollença, Bartomeu Cifre, ha declarat que els serveis jurídics de l’Ajuntament estan estudiant que és pot fer per donar una concessió directa a l’Hotel Formentor perquè pugui seguir explotant el pàrquing. Cifre també recorda que l’hotel te una llicència d’activitat sobre l’aparcament, concedida pel mateix ajuntament, i que “es necessiten unes garanties abans de paralitzar-lo”. A més critica a Junts Avançam per no haver fet res per tancar l’aparcament durant els quatre anys que ells governaren.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT