LA PORTASSA DE CA LA GRAN CRISTIANA S’OBRE ALS JOVES

711

Del gran edifici que va ser ca la Gran Cristiana, en restà la torre i una portassa que varen quedar integrats dins un jardí preciós al bell mig del poble de Pollença. Fa uns anys, la Torre va ser rehabilitada per acollir unes oficines municipals. Ara és el torn de la portassa, una edificació avinent i molt usada per diferents col·lectius, que es dignificarà i que també s’obrirà als joves.

La intenció de l’Ajuntament és fer la teulada, però també construir un bany adaptat, renovar el trespol per eliminar les barreres arquitectòniques i climatitzar la portassa. La idea és crear un espai diàfan amb els elements mínims, però necessaris, per conferir-li un ús social i lúdic en condicions dignes. En aquest sentit, la regidora de Serveis Socials, Magdalena Seguí, va comentar que “la nostra idea és que continuiï tenint el mateix ús que ha tengut fins ara, o sigui que el local continuarà obert a les associacions que el necessitin per fer-hi activitats diverses, però també volem obrir-lo als joves. Per això, vàrem parlar-ne amb l’Institut de Pollença i ens consta que qualque professor va passar una enquesta entre els joves. Així que, en base a allò que digueren els al·lots, hem pogut saber que hi ha una demanda per part dels joves de poder disposar d’un espai per dur-hi a terme tallers, tallers de cuina, de fotografia… i també per realitzar activitats artístiques diverses. Per tant, creiem que aquest pot ser un espai obert a tothom, a les associacions i col·lectius que l’han fet servir fins ara, però també a joves que, a través de l’Institut o d’alguna associació, així ho sol·licitin”.

En aquesta rehabilitació, l’Ajuntament invertirà una partida de 40.000 euros, que és el pressupost per materialitzar el projecte redactat per un arquitecte extern a la casa. En aquests moments, el projecte està en exposició pública per, acte seguit i si no hi ha al·legacions, iniciar un procediment negociat per adjudicar les obres a l’empresa que presenti un pressupost més barat. Fet i fet, el delegat d’Urbanisme, Bartomeu Cifre Bennàssar, va apuntar que “les obres poden estar adjudicades pel mes de febrer i el termini d’execució no serà superior a tres mesos”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT