POLLENÇAEDUCA: L’ESPAI EDUCATIU MUNICIPAL

553
Antoni Cànaves, regidor de l’Àrea d’Educació.
Antoni Cànaves, regidor de l’Àrea d’Educació.

Quan vaig començar com a regidor de l’Àrea d’Educació ara fa uns quatre mesos, vaig poder comprovar que són moltes i interessants les iniciatives, activitats i experiències que des d’aquesta àrea municipal es desenvolupen, però moltes d’elles són desconegudes per a la gran majoria de persones. Aquest fet ha de canviar i un dels reptes que tenc és el d’apropar l’Àrea d’Educació a tots i a totes i fer-vos participar de tots el que es fa.
Aquesta és una àrea que com, és sabut, no té competències directes en educació formal, però que és imprescindible per completar la formació dels nostres infants i joves i donar resposta a la formació de tots els ciutadans en totes les franges d’edat.
Per altra banda, moltes vegades el desconeixement no abasta només les coses que passen dins l’Àrea d’Educació, sinó que també arriba a altres caires del món educatiu. Així doncs, moltes vegades els professionals del sector o els mateixos pares i mares ens queixam que no sabem quines experiències o iniciatives desenvolupen els centres educatius que no són els nostres i que, en moltes ocasions, quan les coneixem pensam que estaria bé dur-les als nostres centres.
Un dels eixos del nostre programa electoral en educació era la creació d’un banc de recursos i experiències educatives per posar en comú la tasca docent del municipi i poder enriquir-nos unes amb els altres.
Per tot això, a partir d’ara l’Àrea d’Educació posa en marxa -en col•laboració amb el Punt Informatiu- la secció POLLENÇEDUCA, per tal que serveixi per fer-vos arribar tot allò què passa dins el món educatiu del municipi.
D’aquesta manera sabreu de primera mà què fem des del servei de Mediació Cultural, què és l’SMOE o quins cursos es fan dins l’Escola d’Adults, entre d’altres; a més a més, també coneixereu quines activitats tenen previstes els centres d’educació secundària, quins són els temes transversals que treballen des d’educació primària o com es van posant les bases educatives dels nostres fills des d’educació infantil.
Així, doncs, només esper, com a pare, docent i regidor d’Educació de l’Ajuntament de Pollença, que aquest nou espai anomenat POLLENÇAEDUCA serveixi per apropar-vos el món educatiu municipal.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT