POLLENÇA REGISTRA EL MAJOR NOMBRE D’ATURATS DELS DARRERS 15 ANYS

262

No hi ha dubte que la crisi sanitària i l’estat d’alarma han generat una crisi econòmica sense precedents i amb conseqüències imprevisibles. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears ha publicat el nombre d’aturats registrats aquest mes de maig. Una dada que, si la comparam amb els mesos i anys anteriors, és alarmant.

Abans, però, de passar a desgranar la informació, cal tenir en compte que aquestes dades recullen els aturats a causa dels ERTO, uns treballadors que, en par,t es reincorporaran a mesura que avanci la desescalada. D’altra banda, la dada no és completa, ja que no tots els ERTO han estat tramitats.

Per analitzar la dada dels aturats al municipi de Pollença aquest mes de maig, hem realitzat dues gràfiques. A la primera, la comparam amb els mesos de maig des de l’any 2005, mentre qu,e a la segona, veim l’evolució del nombre d’aturats mes a mes dels darrers 2 anys.

La dada interanual dels aturats els mesos de maig ens permet observar com, abans de la crisi del coronavirus, el nombre màxim d’aturats es va registrar l’any 2010 (864 aturats), pitjor any de la crisi econòmica internacional que va començar l’any 2008. Seguint la gràfica es pot veure com el 2017, a Pollença, es va arribar als nivells d’ocupació pre-crisi econòmica. Però enguany, amb aquesta nova crisi hem superat totes les dades anteriors arribant als 892 aturats, gairebé triplicant el nombre d’aturats de l’any 2019.

PUBLICITAT

D’altra banda, observant l’evolució de la corba del nombre d’aturats mes a mes, podem veure com habitualment el mes de maig baixa el nombre d’aturats considerablement respecta els mesos anteriors a causa de l’inici de la temporada turística. Però enguany, el coronavirus ha evitat que això passi. De fet, el nombre d’aturats aquest mes de maig ha estat el mateix que el mes de novembre del 2019, 892.

És previsible que aquestes dades comencin a descendir aquest mes de juny, quan s’està reactivant, a poc a poc, l’activitat econòmica, però no hi ha dubte que ens quedarem molt lluny de les dades del 2019. Ara la gran pregunta és, quants anys tardarem a tornar a registrar un nivell d’ocupació com el del 2019? L’aparició d’una vacuna suposarà un augment immediat de l’activitat econòmica? O aquesta aturada generarà una crisi econòmica que s’allargarà més anys que la del 2008? Preguntes per a les quals ningú te la resposta.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT