POLLENÇA ENTRE LES ZONES ON ES PODRÀ PESCAR EL CRANC BLAU

650

La pesca recreativa del cranc blau (Callinectes sapidus) es permetrà a dues zones del municipi de Pollença. Per ser exactes, es podran pescar a la Gola i a la desembocadura del torrent de Sant Jordi, a ca na Volentina. L’objectiu és frenar l’augment de la població d’aquesta espècie invasora.

A més d’aquestes dues zones de Pollença, la pesca del cranc blau s’autoritzarà a altres nou zones: tres al municipi de Santa Margalida i una a Alcúdia, Capdepera, Llucmajor Manacor, Muro i Palma.

Pel que fa a les autoritzacions, es podran sol·licitar a partir de l’1 de desembre.

L’acord

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat del Govern de les illes Balears, Llorenç Mas, i el director insular de Cooperació i Caça del Consell de Mallorca, Jaume Tomàs, anunciaren ahir dimarts 10 de novembre, l’acord i les condicions per poder pescar cranc blau (Callinectes sapidus) a l’illa.

PUBLICITAT

Aquesta mesura s’ha consensuat després de diverses reunions entre les institucions per establir els criteris concrets i les zones de pesca. Així, des de la conselleria de Medi Ambient i Territori s’han establert les condicions per poder accedir a l’autorització de captura. A més a més, s’han cartografiat els indrets en què estarà permès. Aquesta cartografia s’adjuntarà amb l’autorització i també es podrà consultar a través del visor de l’IDEIB.

Mas va destacar la importància de la «coordinació i col·laboració institucional» per poder exercir un control sobre la incidència elevada d’aquesta espècie i els seus possibles efectes en la biodiversitat de l’arxipèlag. Per això, Mas va considerar aquesta actuació conjunta com una «fita important» per donar continuïtat a aquest tipus d’accions a la resta d’illes.

Per la seva banda, Tomàs va valorar molt positivament la col·laboració amb el Govern per minimitzar els efectes d’aquesta espècie a les aigües de Mallorca. Així mateix, va assenyalar que «va en línia amb la gestió sostenible dels recursos i de les espècies que impulsem des del Servei de Caça i Pesca Fluvial».

Dos crancs blaus.

Autoritzacions i requisits

El Consell de Mallorca, com a autoritat competent, serà la institució que autoritzi o no la pesca recreativa del cranc blau. Això serà una vegada es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució on quedaran recollides les condicions i zones per fer-ho. Es preveu que les autoritzacions es pugui començar a demanar a partir de dia 1 de desembre.

Entre els requisits per poder pescar cranc blau es troben, per exemple, el de pescar-lo únicament amb canya i fil, amb el salabret i pinces com a elements auxiliars per a la seva extracció de l’aigua. També caldrà llevar un quelícer al cranc en el moment de la captura i després de tornar a calar.

Així mateix, no es podran alterar les condicions de la ribera de la zona humida obrint vials o marcant la zona de pesca, per exemple. Tampoc es podrà pescar en zones on hi hagi residus de cap tipus en un radi de menys de 10 metres del pescador.

Una vegada s’hagin capturat els exemplars, s’haurà de presentar degudament al Servei de caça el resum de captures inclòs en l’autorització en un termini màxim de 30 dies naturals després que finalitzi la vigència de l’autorització. Els exemplars extrets seran per a consum propi, en cap cas per a comercialitzar.

No es pot pescar el cranc blau…

Cal recordar que el cranc blau no es pot pescar als espais naturals protegits. En aquest sentit, cal destacar que el Parc Natural de s’Albufera és una de les zones humides de les Illes Balears on aquesta espècie hi té una alta presència, per la qual cosa, a través del projecte finançat per l’Impost de Turisme Sostenible ‘Prats Nets d’Invasores’, se n’ha pogut fer un control. Així, la col·locació de 12 nanses ha permès retirar 1.144 exemplars de cranc blau des de l’any passat (489 exemplars el 2019 i 655 el 2020).

Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori s’han mantingut diverses reunions des de l’agost amb la resta d’institucions implicades per cercar solucions conjuntes a l’augment de població de cranc blau, una espècie molt voraç i que ha generat certa preocupació ambiental. El Consell de Mallorca va ser la primera institució en demanar mesures coordinades a causa de l’elevada incidència del cranc blau a l’illa.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT