POLLENÇA DÓNA SUPORT A LA DEMOCRÀCIA I AL DRET D’AUTODETERMINACIÓ

19

Després d’un llarg debat, el Ple de l’ajuntament de Pollença va aprovar la moció en defensa de la democràcia i el dret d’autodeterminació que presentà Alternativa com a mostra de suport al referèndum de Catalunya. El text, que tot seguit es reprodueix, s’aprovà amb 5 vots a favor (dos regidors d’Alternativa i tres de Junts Avançam, un dels quals el batle), 5 vots en contra (PP, regidor no adscrit, UMP i dos regidors de Tots per Pollença) i 6 abstencions (tres regidors de Junts Avançam i tres regidors de Tots per Pollença).

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I EL DRET D’AUTODETERMINACIÓ

Exposició de motius:
Atès que després de més de cinc anys de conflicte territorial entre l’Estat espanyol i Catalunya, en els quals una part important del poble de Catalunya ha mostrat, a través de les mobilitzacions més massives viscudes a Europa en els darrers anys, i sempre de forma escrupulosament pacífica i democràtica, la seva voluntat d’exercir el dret d’autodeterminació.

El poble de Catalunya durant aquests darrers anys ha donar suport majoritari a través de les eleccions a les forces partidàries del dret a decidir i, a través del seu parlament s’ha reconegut reiteradament com a subjecte sobirà que pot exercir el dret d’autodeterminació.
L’Estat espanyol no ha volgut entrar en un procés de negociació, i ha optat per judicialitzar el conflicte en lloc de donar una resposta política al problema.

Les accions judicials empreses fins al moment (querelles per permetre debats, per aprovar lleis, citacions a declarar per imprimir o difondre publicitat, prohibició d’actes públics, tancament de webs…) no només amenacen la llibertat de les persones contra que es dirigeixen sinó que atempten contra la democràcia en si mateixa perquè posen en qüestió llibertats fonamentals com la d’expressió, de premsa, de reunió, de participació política…
Per tot això, aquesta regidora presenta al ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació, si procedeix, la següent proposta d’

PUBLICITAT

ACORDS:

-mostrar el compromís de l’Ajuntament de Pollença amb al dret d’autodeterminació dels pobles, i conseqüentment, donar suport al referèndum d’autodeterminació de Catalunya que se celebrarà l’1 d’octubre

-mostrar la solidaritat amb totes aquelles persones assetjades judicialment a Catalunya pel seu compromís amb la democràcia

-notificar aquest acord al Parlament de Catalunya i a l’ACM (Associació Catalana de Municipis)

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT