POLLENÇA COMPTARÀ AMB UN TRESOR GRÀFIC: L’ARXIU BESTARD/CERDÀ

219
Autoretrat de Guillem Bestard

Pollença comptarà amb un autèntic tresor gràfic format per unes 400.000 fotos de gran valor no només locals, sinó també a nivell d’illes Balears, Estat espanyol i Europa per la raresa d’un material fotogràfic que aplega des de 1989 fins al 2006, tres segles durant els quals la fotografia a experimentat un important evolució.

L’adquisició d’aquest fons per part de l’ajuntament de Pollença va acompanyat per una tasca paral·lela a fer: inventariar, determinar les necessitats de conservació i ordenació posteriors, així com també de difusió del fons. En aquest sentit, s’ha de destacar que el Fons Bestard/Cerdà té un valor incalculable, molt especialment per a Pollença, perquè és el registre gràfic d’una època, però també per altres motius com ara el desenvolupament de la indústria turística, l’interès patrimonial i la crònica gràfica d’allò que ha esdevingut a Pollença des de finals dels segle XIX fins a principis del XXI (esdeveniments socials, festius, històrics…) a través de les fotografies captades per aquestes dues famílies de fotògrafs pollencins.

Cost de l’arxiu Bestard

L’adquisició de l’Arxiu Bestard/Cerdà per part de l’ajuntament de Pollença costarà 277.500 euros, una quantitat que s’abonarà en quatre terminis de 69.375 euros anuals. Convé apuntar que, segons un estudi tècnic, el valor d’aquest fons és de 200.000 i 314.000 euros. Per tant, la xifra acordada entre l’Ajuntament i els propietaris del fons, la família Cerdà, no sols s’ajusta econòmicament a l’estipulat per qui feu la valoració de l’arxiu fotogràfic, sinó que, a més a més, contempla les tasques d’inventariat, conservació i ordenació d’un material únic per moltes raons, però sobretot per la pervivència ininterrompuda en el temps.

La modificació de crèdit per adquirir el fons Arxiu Bestard/Cerdà es va aprovar amb els vots a favor de Junts Avançam, Unió Mollera i Partit Popular, l’abstenció de Tots per Pollença i regidor no adscrit, i el vot en contra d’Alternativa per Pollença.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT