POLLENÇA CEDEIX EL SOLAR DE CAN CONILL PER AL FUTUR CENTRE SANITARI

1442
El solar de Can Conill abans de fer-hi l'aparcament que ara alguns veuen com un impediment per fer-hi el futur centre de salut.
El solar de Can Conill abans de fer-hi l'aparcament que ara alguns veuen com un impediment per fer-hi el futur centre de salut.

En sessió plenària de caràcter extraordinari, es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern formant per Junts Avançam i Unió Mollera, i d’Alternativa per Pollença la cessió del solar de Can Conill per a què la Conselleria de Salut construeixi un centre sanitari.
Més enllà que aquest és l’únic emplaçament dels proposats que la Conselleria de Salut considera viable per construir el nou centre sanitari de Pollença, cal tenir present que Can Conill és de propietat municipal i disposa de 2.030 metres quadrats, 900 metres quadrats de vials i zona verda que no es cedirà. A més a més, no precisa de requalificacions urbanístiques per procedir a l’edificació d’un centre de 2.200 metres quadrats construïts.
A més a més, és un indret cèntric, de fàcil accés i ben comunicat, les aturades de bus i de taxi estan just allà. Alhora que ofereix la possibilitat de disposar d’un aparcament annex que facilitarà l’accés dels usuaris al centre sanitari. En aquest sentit, cal recordar que des de fa anys l’Ajuntament té llogat el solar de Can Bach (que era un dels altres solars plantejats per poder fer-hi el centre sanitari, amb l’inconvenient que s’havia de negociar la compra i que, urbanísticament, precisava de requalificacions per poder-hi construir un edifici de 1.100 metres quadrats per planta), on preveuen realitzar-hi millores per acollir els aparcaments que se suprimiran a Can Conill.
Des del govern, a més a més, destaquen que la construcció d’un nou centre de salut és urgent i molt necessària, a més d’una exigència dels professionals i dels usuaris. No debades, una part important de la campanya electoral de Junts Avançam, entre altres formacions polítiques, apuntava la necessitat de dotar el municipi de Pollença d’un centre sanitari de referència, adequat al número d’habitants i a les perspectives de creixement de la població.
Per més que, des de l’equip de govern es va plantejar l’opció d’ampliar l’actual edifici del centre sanitari, des de la Conselleria de Salut, rebutjaren aquesta possibilitat, per les molèsties de traslladar temporalment els serveis en un altre emplaçament i per l’increment dels costos que tot plegat implica. A canvi, en disposar del nou centre de salut a Can Conill, Pollença recuperarà l’edifici del passatge Metge Autonell, on la idea és millorar el servei d’atenció a les persones majors: ampliació de la residència, del centre de dia o dels serveis socials.
Per la seva banda, des de l’oposició, Tots per Pollença i el Pi votaren tant contra la urgència del Ple, durant el qual també es debatien els pressupostos de 2016, com contra la cessió de l’esmentat solar al·legant falta de participació ciutadana. De fet, uns i altre varen sol·licitar que es fes una consulta popular. Convé recordar que el passat 26 de febrer, l’equip de govern va convocar una reunió informativa per parlar sobre aquest tema i no sols va aconseguir reunir poca concurrència, sinó que, entre els assistents, no hi havia cap representant de l’oposició. Tot i amb això, a través de Ràdio Pollença, es va fer una enquesta i el solar de Can Conill va ser l’opció més votada.
A la sessió plenària d’ahir, 11 de maig, eren absents el regidor del Partit Popular (PP), David Alonso, i l’edil de Tots per Pollença, Nora Tugores. De manera, que la proposta de comunicació a la conselleria de Salut del Govern de les illes Balears de la viabilitat del solar ubicat al carrer Cecili Metel, 69, i a la parcel·la 905 del polígon 1, o sigui el solar de Can Conill, per a la construcció d’un nou centre de salut a Pollença, es va aprovar amb 9 vots a favor (6 de Junts Avançam, 2 d’Alternativa i 1 d’UMP) i 6 en contra (5 de Tots per Pollença i 1 d’El Pi).
L’ampliació o la construcció d’un centre sanitari a Pollença és un tema que s’arrossega des de fa temps. De fet, si durant la legislatura 2007/2011, la delegada de Serveis Socials, Francesca Ramon, va treballar per poder solucionar els problemes derivats de la manca d’espai d’un centre sanitari que, amb els anys, ha quedat obsolet la qual cosa repercuteix en una mala atenció a la ciutadania.Durant la passada legislatura, governada per qui ara és el líder de l’oposició, Bartomeu Cifre Ochogavia, no es va fer res absolutament, estroncat el treball iniciat per Ramon.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT