PODEM POLLENÇA DEMANA UNA REBAIXA DE L’IBI PER AL 2021, ENTRE ALTRES BONIFICACIONS

289
Foto: Hans Monheim.

Podem Pollença proposa una rebaixa de l’IBI per al 2021, entre altres bonificacions a les ordenances fiscals que s’aprovaren el passat 27 d’agost de 2020 i a les quals han presentat al·legacions abans de l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals. En aquest sentit, des d’Unides Podem Pollença, apunten “si ara, amb els efectes terribles de la COVID-19 en l’economia, l’equip de Govern ignorarà de nou aquestes propostes o es dignarà a donar una resposta política de per què no vol ampliar cobertura econòmica a la ciutadania. No han dubtat en mantenir el canvi de sou brutal aprovat just iniciada la legislatura (43% més de sou pel Sr. batle, fins els 54.000€/anuals actualment), ni incorporar una nova dedicació exclusiva a preu d’or (46.920€/anuals). Dubtaran en fer una baixada d’IBI puntual per l’any 2021? Dubtaran en ampliar i incorporar noves bonificacions per protegir la ciutadania amb nivells d’ingressos insuficients?”

Rebaixa de l’IBI

Podem Pollença demana de forma extraordinària una rebaixa de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per al 2021. Degut a la pandèmia de la covid-19, Podem Pollença proposa que “es rebaixin els tipus de gravamen a aplicar a béns urbans (0,42 en lloc de 0,45) i rústics (0,60 en lloc de 0,63). També es demana incloure una bonificació del 95% pels béns rústics de cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, així com augmentar a 75% la bonificació dels habitatges destinats a habitatge protegit oficial i/o que tenen un lloguer social”.

Tot plegat, “això implicaria (havent fet una estimació aproximada), una davallada d’ingressos per l’Ajuntament en el pressupost d’ingressos de l’any 2021 de 558.000€, fent que el rebut d’IBI baixi un 6,7% per propietaris/es d’immobles urbans i un 4,76% pels propietaris/es d’immobles en rústic. És perfectament assumible afrontar aquesta minva d’ingressos i baixada d’impostos per l’any 2021, donat que hi haurà menys despesa i que a més es podrà utilitzar Romanent de tresoreria ja que s’ha anunciat per part del Govern estatal la suspensió de les regles fiscals per l’any 2020 i 2021 (equilibri pressupostari i regla de despesa), pel que excepcionalment es podrà afrontar aquesta reducció puntual”.

Altres bonificacions

A més de demanar un canvi de nomenclatura de “minusvalia” per “grau de discapacitat” adaptant-se així a la Llei de Dependència, Podem Pollença demana que “es reincorporin les bonificacions llevades a l’aprovació inicial, vinculades a criteris progressius de renda, i s’afegeixin noves bonificacions per tenir en compte altres col·lectius que poden tenir dificultats per afrontar el pagaments d’impostos i taxes Municipals. Així, demanem bonificacions per: famílies amb ingressos insuficients (també famílies nombroses), contribuents jubilats/des i pensionistes, víctimes des violència de gènere i persones amb un grau de discapacitat reconegut”.

PUBLICITAT

Des de Podem Pollença, aclareixen que “el fet de parlar d’una taxa i no d’un impost permet la introducció de bonificacions subjectives que han d’estar vinculades a criteris genèrics de capacitat econòmica del subjecte passiu (és a dir, qui és el titular / responsable d’abonar la taxa en qüestió). L’equip de Govern hauria pogut perfectament fer la feina que hem fet nosaltres a les al·legacions, ja que va deixar algunes bonificacions que ja contemplaven aquests criteris genèrics de capacitat econòmica (cas de contribuents jubilats/des i pensionistes, per exemple), però no va moure un sol dit per reincorporar de forma legal les bonificacions llevades per ordre del Tribunal de Comptes (víctimes de violència de gènere i persones amb un grau de discapacitat reconegut superior al 33%). Així, després de fer una exposició raonada de la capacitat econòmica de la ciutadania de Pollença, hem proposat reincorporar les bonificacions llevades i hem augmentat les persones que podrien gaudir de les bonificacions de l’Ordenança”.

Podeu accedir a les al·legacions fetes per Unides Podem Pollença a les ordenances fiscals aquí.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT