EL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA APROVA LA DELIMITACIÓ DEL JACIMENT DE BÓQUER

434

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui la delimitació del jaciment arqueològic del Pedret de Bóquer. El jaciment, tot i tenir la categoria de bé d’Interès Cultural (BIC) amb categoria de monument, no tenia una extensió definida. A partir d’ara, qualsevol actuació agrícola o arquitectònica que la propietat vulgui dur a terme dins de l’àrea delimitada, necessitarà d’un informe favorable de la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. Aquesta delimitació permetrà també frenar el progressiu deteriorament al qual ha estat sotmès d’ençà de les darreres excavacions que es produïren fa 11 anys. A més, tot i que no sembla haver-hi moviments per part de cap institució, la delimitació facilitarà els tràmits a l’hora de reiniciar unes noves excavacions. Amb aquesta aprovació definitiva s’han refutat les al·legacions de la propietat de Bóquer, però s’hi han incorporat els informes d’especialistes encarregats per la mateixa propietat que confirmen la importància del jaciment.

Excavacions al Pedret de Bóquer l’any 2005

D’altra banda, cal recordar que l’any 2012 el ple de l’Ajuntament de Pollença va aprovar la desafectació del Camí de Cala Bóquer i el seu desviament per un nou traçat, per tal d’evitar el seu pas per la clastra de les cases de la possessió. Aquest nou desviament passava precisament pel jaciment que s’acaba de delimitar tot i que en aquell moment l’equip de govern de l’Ajuntament va presentar un informe de l’arquitecte tècnic municipal que deia que el camí no afectava el jaciment. Afortunadament el Consell de Mallorca no va donar l’interès general al camí i la possibilitat de fer el camí va quedar suspesa.

Actualment l’Ajuntament de Pollença està treballant en la possibilitat de recuperar el Camí Vell de Cala Bóquer que no afectaria el jaciment i tampoc passaria per davant les cases de la possessió. I és que aquest traçat parteix de la urbanització de Síller i connecta amb l’actual camí després de les cases.

La bóta en la qual els habitants de Bocchoris preparaven el tint porprat, amb el qual comercialitzaven devers el segle III dC i que servia per acolorir les túniques dels romans, s’ha convertit en un abocador.

No existeix cap dubte sobre la importància de Bocchoris a la història dels nostres orígens. Amb una antiguitat molt anterior a la fundació de Roma, durant l’Imperi es va convertir en la ciutat confederada més important de les Balears. Ocupava bona part de la vall de Bóquer i part del Port de Pollença. De fet la zona que es va excavar fa més d’una dècada no suposa ni un 1 per cent de la superfície que ocupava aquesta ciutat. Entre les restes que les darreres excavacions destaparen s’hi troba la bóta en la qual els habitants de Bocchoris preparaven el tint porprat, amb el qual comerciaven devers el segle III dC i que servia per acolorir les túniques dels romans. Malauradament, aquesta bota ha servit aquests darrers anys com abocador il·legal, fet que ha estat denunciat a diferents plens pels grups a l’oposició.

PUBLICITAT

Joan Martorell

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT