PILONS SÍ, PERÒ…

229

Tant l’equip de govern com els partits a l’oposició han presentat al·legacions al projecte per pavimentar la carretera vella de Lluc, entre l’Empeltada i el Pi de Son Grua. El principal problema que planteja més divergències entre les formacions és el fet d’instal·lar un gran nombre de pilons verticals que separarien la zona de transit dels vianants, de la part dedicada al transit rodat.

Aquí els enllaços de les notícies:

Però a Punt Informatiu hem volgut conèixer la opinió dels nostres lectors i per aquest motiu plantejarem la següent pregunta als nostres lectors:

Creus que s’han de posar pilons verticals per separar el carril de vianants al tram de Son March a la carretera Vella de Lluc?

PUBLICITAT

En total 48 lectors deixaren la seva resposta, i de les tres opcions que es podien triar la més votada amb un 58 per cent dels vots (28 vots) ha estat “Cal deixar pilons en cert trams, però en altres bocins es poden llevar, com al·lega Unides Podem.”

La segona resposta més triada, amb un 22,92 per cent dels vots (11 vots) ha estat la que troba que “S’han de mantenir els pilons com projecta el Consell de Mallorca per garantir la seguretat dels vianants.

Mentre que la resposta amb menys vots (9 vots) ha estat la que diu: “S’han de retirar els pilons com al·leguen des del govern i des de l’oposició en tot el recorregut.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT