PILLATGE I DEIXADESA ALS CAMINS DE FORAVILA

A la falta de civisme d’alguns diutadans, s’hi afegeix la deixadesa d’aquells que cobren per fer un manteniment del municipi que no sempre fan.