PILLATGE I DEIXADESA ALS CAMINS DE FORAVILA

234

Un lector de PUNT iNFORMATIU envia dues imatges en què es fa palès el pillatge i la deixadesa als camins de foravila del municipi de Pollença.

D’una banda, aquest home mostra una paret seca del camí de can Romí en què es pot veure com se n’han duit tota una tirada de pedres, o sigui “que les han robades”, aclareix. I les han robades de la fila superior, que estan obrades.

Per altra banda, l’altra fotografia mostra com algú ha escapçat l’indicador del camí vell de Lluc i així està.

Cert que, tant en un cas com en l’altre, són exemples d’una falta total i absoluta de civisme per part d’uns ciutadans que desconeixen el terme propietat privada (parets) i propietat pública o de tots (indicador), i es dedica a fer-ho malbé en benefici propi (és de suposar que qui se’n va dur les pedres era per usar-les) o en desgràcia de tots (rompre indicadors mai no pot beneficiar a ningú, s’han pagat amb els impostos que religiosament paga la ciutadania, tenen una utilitat i, si s’han de tornar canviar, s’hauran de tornar abonar per part dels ciutadans).

PUBLICITAT

Fet aquest aclariment, també demostren que la deficient dedicació per part de qui cobra per al manteniment del municipi. De fet, no fa ni un dia ni dos, que això passa. Per tant, d’una banda, cal dedicar més esforços a la vigilància de les zones rurals i, de l’altra, cal conservar en bon estat indicadors i altres herbes disposats a foravila com si fossin dins el poble. No és de rebut, de fet, que l’Ajuntament es vanagloriï a través de les xarxes socials de sancionar abocaments d’enderrocs i llavors ells no tenguin cura de mantenir els indicadors.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT