PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT DE TRIBUTS

496
ویزا نیو | مرکز تخصصی امور مهاجرتی و خرید ملک خارجی

El proper 1 d’octubre s’inicia el termini per pagar els tributs municipals corresponents a l’any 2020. Aquest període voluntari es perllongarà fins a l’1 de desembre. A partir d’aquesta data es cobraran amb les corresponents càrregues.

Primer de tot cal recordar que els contribuents no rebran per correu postal els avisos de pagament dels seus tributs, cosa que es feia fa un temps, sinó que per poder obtenir aquests rebuts es pot fer mitjançant el carter virtual de la web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Prèviament s’ha de fer una sèrie d’accions que assegurin la personalitat del que fa la consulta així com disposar del DNI/NIF i codi de contribuent.

Una altra manera d’obtenir la informació tributària és a les oficines de l’ATIB, on també es podran pagar els imposts. Per acudir a aquestes oficines és imprescindible tenir cita prèvia que es pot demanar a www.atib.es o al telèfon 971678404. Recordar que l’oficina de l’ATIB a Pollença està al carrer Ramon y Cajal, 2.

Pel que fa als tributs que es posaran a cobrament hi ha l’Impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE), Impost sobre vehicles de tracció mecànica i les nombroses taxes municipals com són de clavegueram, recollida de fems, entrada de vehicles, cementiri, etc.

PUBLICITAT

El Delegat d’Hisenda de l’Ajuntament de Pollença, David Alonso, ha informat que la recaptació posada a cobrament és, respecte a la del 2019, superior en 270.293 euros. Desglossant els principals capítols que es posen a cobrament dir que per IBI urbana posat a cobrament puja a 7.284.000 euros amb 14.979 rebuts; l’IBI rústic posat a cobrament puja a 1.662.000 euros amb 3.175 rebuts; l’IAE posat a cobrament puja a 292.688 euros amb 284 rebuts. Pel que fa a les taxes (fems, clavegueram i guals) la quantitat posada a cobrament puja a3.549.000 euros amb 16.936 rebuts; la de cementiri ascendeix a 18.203 euros amb 1.279 rebuts i l’impost de tracció mecànica posat a cobrament puja a 864.919 euros amb 13.593 rebuts.

Finalment recordar que els contribuents que tenguin domiciliat el pagament dels imposts es passarà pel compte bancari a partir de l’11 de novembre.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT