PER QUÈ TELETREBALLAM I NO FEIM TELEFEINA?

129
Il·lustració de l'Electorium parvum seu breviculum

Després de teletreballar durant el confinament, alguns hem tornat a la feina amb la desescalada. Teletreball? Feina…? Per què hem teletreballat i no hem fet telefeina?

Una primera definició

Primer de tot, definirem el concepte de teletreball, un mot que no trobam al Diccionari de la Llengua Catalana, però que podem definir com el fet de realitzar l’activitat professional físicament enfora del centre de treball habitual, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment xarxes telemàtiques com ara internet. La definició de telefeina, si fa no fa, seria ben bé la mateixa.

Anem a l’arrel

PUBLICITAT

Tant teletreball com telefeina són dues paraules formades per un prefix tele- que procedeix de la paraula grega têle que significa ‘lluny’. I un substantiu treball i feina.

Treball és un substantiu derivat del verb treballar que, com explica Joan Corominas al Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, arriba al català a través del llatí vulgar tripaliare ‘torturar’, derivat de la paraula tripalium, una ‘espècie de cep o instrument d’aferrar i turmentar’, compost de tres pals.

I feina, també arriba al català a través del llatí vulgar, concretament del mot facenda, ‘coses que han de ser fetes’.

Per més que el servei de terminologia Termcat, de fet, senyala que “el mot treball en català antic, i fins i tot avui, conserva encara el sentit de ‘sofriment, dolor, pena’; i d’aquesta idea de ‘patir’ es va passar a la d’esforçar-se’, ‘escarrassar-se’ i ‘obrar, laborar, treballar’”. En la llengua general, “conviuen els mots treball (‘activitat conscient de l’home orientada a obtenir els béns o mitjans per a satisfer les seves necessitats transformant la natura que l’envolta’) i feina (‘treball que hom fa per obligació, en què hom s’ocupa, amb què hom es guanya la vida’), amb un parentiu semàntic proper, però no sempre intercanviable: anem a treballar i també anem a la feina; es perden llocs de treball o, si ho voleu, llocs de feina; tenim molta o poca feina, però no tenim molt o poc treball; comencem a fer feina, però no comencem a fer treball, sinó, en tot cas, a treballar. Fixem-nos que, en les expressions o termes de sentit més abstracte i general hi trobem el mot treball, mentre que en les més concretes i col·loquials, sovint aplicades a una persona, solem trobar-hi el mot feina”, senyala el Termcat.

Aleshores, per què deim teletreball i no telefeina?

D’entrada, en l’àmbit especialitzat de les relacions laborals, la terminologia utilitzada per aquest sector es decanta per la forma treball, en el sentit més abstracte i genèric. Així es parla de borsa de treballcondicions de treball (o condicions laborals), centre de treballlloc de treballmercat de treball (o mercat laboral), treball temporal o treball a temps parcial, entre molts altres exemples.

A més a més, però, “els termes de nou encuny, associats a nous sistemes o maneres de relacionar-se en el món del treball, i influenciats de ben segur per les denominacions angleses de procedència, tendeixen a seguir el mateix patró de formació sobre la base del mot treballteletreball (en anglès, teleworking), cotreball (en anglès, coworking) o treball en xarxa (en anglès networking) en són alguns exemples.

Afegim, també, que la denominació teletreball és paral·lela a les denominacions en altres llengües (teletrabajo, en castellà; télétravail, en francès; teleworking, en anglès) i que ha generat derivats com el verb teletreballar i el substantiu teletreballador, teletreballadora”, apunta el Termcat.

És més, afegeixen al gabinet de terminologia, “si optéssim per telefeina no podríem fer un derivat verbal telefeinejar, sinó que ho hauríem de resoldre amb la locució fer telefeina que, com ja podeu intuir, té totes les de perdre davant d’una solució més curta com teletreball”.

En definitiva, tan correcte és teletreballar com fer telefeina, però qüestions d’economia, en aquest cas del llenguatge, afavoreixen que usem teletreball, teletreballar, teletreballador…

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT