Noves propostes metodològiques a l’escoleta La Gola

790

L’Escola Infantil La Gola és un servei educatiu que l’Ajuntament de Pollença posa a disposició de les famílies amb infants de 4 mesos fins a 3 anys. Disposa de sis aules, dues de 0 a 1 anys, dues d’1 a 2 anys i dues de 2 a 3 anys, una sala d’usos múltiples que s’utilitza com a menjador i com a aula de psicomotricitat i un gran pati. L’escoleta està situada al carrer de Magallanes, 32 – baixos, del Port de Pollença, devora el parc de La Gola.
L’equip docent és l’encarregat de preparar els espais amb la finalitat de contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, i de proporcionar–los un entorn on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. Per a nosaltres és molt important el treball conjunt entre la família i l’escola, és per això que potenciam diferents models de participació que ens ajuden a crear un clima i un entorn de confiança. Treballam per crear una escola que no només prepari per a la vida sinó en la qual es visqui.

ELS AMBIENTS

A l’escoleta volem crear nous camins educatius, en els quals es doni sentit a l’educació actual i es projecti l’escola viva i activa. Volem que cada infant aprengui segons el seu ritme natural de desenvolupament, i sempre a partir d’activitats reals en un món real.
El treball per ambients consisteix en crear espais temàtics per experimentar, investigar i aprendre, on s’utilitzen i optimitzen els recursos aprofitant tots els espais del centre i convertint l’escola en un entorn viu. Cada ambient es configura com un paisatge, amb una estètica, uns materials i unes accions concretes que els diferencien entre si.
L’organització es fa amb grups heterogenis quant a l’edat, nivells d’aprenentatge, interessos i necessitats especials, tot afavorint la interacció, la cooperació i la col•laboració on es donen relacions d’ajuda mútua.

“… l’objectiu de l’educació és preparar els infants per tal que s’eduquin a si mateixos al llarg de tota la seva vida”.
Robert Hutch

PUBLICITAT

D’aquesta manera s’afavoreix la socialització i l’autonomia dels infants, l’atenció a la diversitat, el respecte pel ritme maduratiu de cada infant i l’atenció individualitzada; també permet que l’infant prengui més consciència de l’espai i del temps, és una presa de contacte amb diversos llenguatges expressius i és un aprenentatge mitjançant el joc, fet que augmenta la motivació. Fomenta els hàbits d’ordre i l’actitud investigadora i desenvolupa la creativitat.
A diferència del joc per racons, els ambients són més especialitzats, són espais amb més possibilitats, més dinàmics, i amb activitats cuidadosament meditades que van evolucionant amb noves propostes i materials a mesura que els infants ho demanen.

“Com més àmplia sigui la gamma de possibilitats que oferim als nens, més intenses seran les seves motivacions i més riques les seves experiències.”
L. Malaguzzi

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT