“NO M’HAURIEN BASTAT ELS SUPLENTS!”

431

La incertesa és la marca de les eleccions d’aquest 24 de maig, un diumenge en què els pollencins elegirem batle, però també president del Consell de Mallorca i del Govern de les illes Balears. A Pollença, hi ha més d’onze mil electors, o sigui ciutadans amb dret a votar o a no fer-ho. En cas que vagin a votar, poden fer-ho a totes tres institucions, a dues, a una o en blanc, cadascú que faci el que vulgui.

A més de lliure, el vot és secret. Per tant, no hi ha cap necessitat de dir si votaran en Tal o en Pasqual, i menys encara haurien d’anar pregonant-ho si, a més a més, no fan comptes votar aquella candidatura, però… n’hi ha que ho fan, cosa que consider un mal vici, perquè, repetesc, el vot és secret i, fins i tot en el cas que els ho demanin, crec que val més que callin i facin.

En qualsevol cas, davant aquesta realitat local, sempre em ve al cap un comentari que ens va fer el metge Don Joan Franc, quan era Jutge de Pau de Pollença, a un grup de persones que compartíem taula en un sopar o dinar d’aquests multitudinaris que adés i ara es fan als pobles. Bono, idò, el cas és que el metge Franc ens confessà: “- Si quan em vaig presentar per batle, m’hagués votat tothom que m’ho va dir: no m’haurien bastat els suplents!” Amb un somriure a la boca, va reblar l’exclamació amb un: “I em va venir ben just entrar jo!”

Així que, en acabar, comptarem!

PUBLICITAT

Eva Cerdà

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT