NINS AL PARC

894
Fotografia cedida per Catalina Forteza.

L’estiu, encara que no el meteorològic, arriba al final amb l’inici del curs escolar. Enguany, per mor de la pandèmia del coronavirus, tot va con va, així que la rutina perduda fa ja mig any, serà diferent, però serà rutina. Això no obstant, els mestres han retornat als centres i els alumnes si no ho han fet ja, ho faran els propers dies.

Més enllà de l’escola, els infants necessiten, segurament més que mai, d’espai per al temps lliure, l’esbarjo i el joc. En condicions normals, que no és el cas d’aquest pandèmic 2020, el parc infantil és el lloc de reunió, on molts de nins i nines es troben i comparteixen uns instants ben profitosos.

Evandint-nos instantàniament d’aquesta nova normalitat i contemplem l’ahir a través d’aquesta fotografia, en la qual s’hi poden veure els nins Miquel Ripoll i Catalina Cerdà, enmig de les bessones de can Nas, Joana i Catalina Cànaves. El parc infantil és el del carrer Cecili Metel, probablement el primer parc infantil de Pollença.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT