Negoci obert, poble viu: ELÈCTRICA ARBONA

L’electricista Josep Arbona ha obert taller a la planta baixa del número 46, del carrer Cecili Metel de Pollença.
Amb 20 anys d’experiència professional, això és tot el que ofereix.