NASCUTS EL 1908

795
Fotografia cedida per Mateu Marquet Forteza.

Aquesta fotografia és de l’any 1972 i correspon a un dinar que celebraren en motiu de la imminent jubilació. Per tant, el denominador comú d’aquests homes és que nasqueren el 1908. D’aquí que s’hagi titulat la nota com a nascuts i no quintos, cosa que, a l’època, designava aquells homes que s’havien “entregat a la mili” un mateix any i que no sempre havien nascut el mateix any per allò que hi havia voluntaris i forçosos.

Per sort, tot canvia i avui, quan els joves no estan obligats a complir amb l’obligació del servei militar, el mot “quintos” s’aplica a aquelles persones (homes i dones) que han nascut un mateix any. O sigui que ara es diria que aquests homes de la fotografia són quintos del 1908.

ELS NOMS

Siguin quintos, siguin nascuts, al voltant de la Font del Gall que presideix la plaça de l’Almoina, s’ha pogut identificar: 1. “Huguet” de la Clastreta, pare de Joan i Jaume Martorell; 2. “Capseta”, sifoner de can Damianet [la fàbrica de begudes Beba Salud!]; 3. el capellà Gomila; 4. Don Toni de l’Hotel; 5. Miquel Amengual “Marimón”; 6. Pinya, l’impressor; 7. son pare d’en Mateu “de la Pipa”; 8. pare de Sebastià “Blanco”, 9. l’amo en Magraner del carrer del Roser Vell; 10. Perico Payeras “Buger”; 11. “Penasso”; 12. Antoni de la Gerreria; 13. Toni Bota “Reig”; 14. “Caragol”; 15. Tomeu March “Llana”; 16. Joan Cifre “Pons”, 17. “Felanitxer”; 18. Bernardí de Son Marc; 19. Joan Payeras de can Buger del Moll; 21. Jaume “Torres”; 22. Tomeu March “Picassa”; 23. Felip Torrandell i 25. Feliu de la Gerreria.

Més enllà de les persones, però, la fotografia aporta informació, sempre interessant, sobre un espai tan popular com la plaça de l’Almoina. D’una banda, hi ha les cases, la majoria de les quals eren, i són, negocis, que es mantenen com a tals encara que amb canvis. És el cas de la sabateria de can Cucuia, en l’actualitat la joieria de Giovanni Cucci; del bar de can Botana, el restaurant El Brió i el celler de can Joan, el restaurant La Font del Gall.
De l’altra, i molt especialment, criden l’atenció les pissarres i els cartells que es veuen a les façanes i balcons. Les pissarres corresponen a anuncis dels encontres esportius de la setmana, concretament al futbol i, atenció!, hoquei patins. Els cartells són fotogrames dels films que es projectaven als cinemes Capitol i Moderno.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT