MESTRES I PROFESSORS VALOREN COM HAN ANAT AQUESTES TRES DARRERES SETMANES DE CURS

1057

Avui, dijous 9 d’abril comencen unes vacances que, com les darreres tres setmanes curs, estaran marcades per l’excepcionalitat del confinament davant la pandèmia de la COVID-19.

D’un dia per l’altre, es va anunciar que els alumnes no havien d’anar a escola i, en un obrir i tancar d’ulls, tampoc no hi havia d’anar el professorat. També la immensa majoria de les famílies havien de quedar a casa. A l’atropellada, tot va canviar, però l’escola va continuar funcionant amb unes circumstàncies sense precedents, sense gairebé temps per planificar-se i amb més interrogants que certeses.

Per tot plegat, hem demanat als directors de diferents centres educatius del municipi que valorin alguns aspectes d’aquests dies inusuals.

CEIP Port de Pollença: quines són les assignatures més importants?

Sobre quin percentatge de professors no han pogut impartir les classes online per manca d’habilitats informàtiques, el director del Centre d’Educació Infantil i Primària Port de Pollença, Mateu Ripoll, és rotund: “tothom ho ha pogut fer, perquè no hem fet ben bé educació online i també, perquè es va decidir repassar i consolidar allò que havien treballat a classe”. Per contra, Ripoll afegeix que “hem hagut de reactivar la web i fer ús del correu electrònic i del WhatsApp per comunicar-nos amb els alumnes, així com fer servir una aplicació”.

PUBLICITAT

“Tot ha anat molt atropellat. Divendres preparaven dossiers per als alumnes, que no havien de venir durant quinze dies, i el dissabte vàrem saber que només la directiva podia tornar al seu lloc de feina. Hem hagut d’improvisar i ho hem hagut de fer ràpid. Trob que no ens ha anat tan malament”, conclou Mateu Ripoll.

I és que “la implicació de les mestres, perquè tot són dones, ha estat del cent per cent. Entre les famílies, hi va haver un poc de nervis per agafar el ritme, però aviat es va solucionar”, afirma el director del CEIP Port de Pollença.

Pel que fa al percentatge d’alumnes que han tengut dificultats, tècniques o competencials, “en tota l’escola, hi pot haver un quatre i un cinc per cent de l’alumnat que no disposa d’ordinador a casa, però tots tenen mòbil. O sigui que hem pogut estar en contacte amb tots els alumnes”. És més, “en tornar de les vacances de Pasqua, per a mi, estam en condicions d’anar avançant matèries i deixar de repassar com hem fet aquestes setmanes”, avança Mateu Ripoll.

Respecte l’aprovat general sobre el qual es parla aquests dies, Mateu Ripoll troba que “no té lògica quan s’intenta fomentar la cultura de l’esforç. Tot i amb això, vull que quedi clar que, a Educació Primària, la incidència d’un aprovat generalitzat és poca”. Per altra banda, “hem de tenir en compte que, al final del segon trimestre, tots els mestres saben quins alumnes aprovaran i quins no. En fi, són decisions dels polítics. Però pens que s’hauria de valorar la feina que s’ha fet fins ara”, assegura Mateu Ripoll.

Per acabar, Mateu Ripoll vol destacar una curiositat com ara que “les assignatures menys valorades com l’educació artística o l’educació física, o la música que volien reduir tantes hores, són les més necessàries durant el confinament. Ara ningú pot viure sense fer exercici, o sense fer coses creatives, o sense música… Esper que se n’adonin que, en segons quines situacions, aquestes coses són més importants que, per exemple, una lliçó de ciències naturals”.

Set miniportàtils per als alumnes del CEIP Miquel Capllonch

Coincindint amb el darrer dia lectiu abans de les vacances de Pasqua, al CEIP Miquel Capllonch, lliuraren 7 miniportàtils en préstec als alumnes de cinquè i sisè que, tot i tenir accés a la xarxa wi-fi, no disposaven de tablet ni d’ordinador a casa. Per aconseguir l’ordinador, les famílies varen haver de signar un contracte en què es comprometen a fer-ne un bon ús i ser responsables del bon ús de l’aparell. Per suposat, el lliurament es va fer seguints les mesures de seguretat adequades a la situació. 

“Tots els mestres de Miquel Capllonch han pogut impartir les classes des de casa, perquè tots tenen competències informàtiques. Entre l’alumnat és més difícil quantificar el nombre d’alumnes que no han pogut seguir les classes per falta de connexió, d’ordinadors o tauletes, o simplement per falta d’habilitats”, assegura el director del CEIP Miquel Capllonch, Joan Ramon Mateu. En qualsevol cas, “allò que hem intentat des del centre ha estat emprar una eina a l’abast de tothom, segurament hi ha millors plataformes i aplicacions en tots els sentits, però a nosaltres allò que ens interessa és estar en contacte amb els alumnes i les famílies. Per tant, vàrem optar per el ClasDojo, una aplicació senzilla, bona de manejar, a l’abast de tothom que disposi d’un smartphone amb connexió a internet. Per tant, diria que un 95 per cent de les famílies disposa d’aquesta eina”, comenta Mateu.

Amb el ClasDojo, “ens comunicam amb els pares i mares, enviam feinetes, consells, enllaços i vídeos de les mestres saludant els seus alumnes, comunicats de la Conselleria, horaris de cada grup, feines d’especialistes, autocorreccions; i després els alumnes ens envien les seves feinetes amb fotografies, perquè els mestres i les mestres puguin fer el seu seguiment”, explica Joan Ramon Mateu.

“Sí que és cert que, quan hem volgut treballar amb els alumnes de 5è i 6è amb els correus electrònics @ceipmiquelcapllonch.com, googleclasroom i altres aules digitals, ens hem trobat que, al voltant d’un 40 per cent, no ha pogut seguir-ho (bé per manca d’internet, bé per manca de dispositiu, bé per manca d’ambdues coses, i alguns per manca de destreses digitals dels pares i mares). És, per això, que avui hem fet entrega de 7 miniportatils a famílies de 5è i 6è que disposen de wifi, però no de dispositius. De la mateixa manera, la setmana passada, vàrem entregar feines fotocopiades als 20 alumnes nese que necessiten feines especials”, comenta.

Fet i fet, el director del CEIP Miquel Capllonch, Joan Ramon Mateu, valora molt “l’esforç que ha fet tothom, famílies i docents per adaptar se a una situació nova per a tots”. Per altra banda, afirma que “cada família és un món, i no es el mateix viure a fora vila que viure en un pis, no és el mateix ser una família de tres que una família de vuit, i no és el mateix saber que cobraràs a final de mes o trobar-te amb un ERTO sense saber quan començarà la temporada… Per tant, vull dir que tota la comunitat educativa ha posat tot i més de la seva part. Per part del nostre Claustre, ha estat increïble i això ens ha servit, perquè cada un de nosaltres sigui conscient de les seves mancances, necessitats, habilitats…. Però sobretot hem estat conscients de la gran capacitat que tenim tots d’aprendre i sortir-nos dels entrebancs i problemes que mai no pensavem que ocorrerien”, conclou.

Pel que fa a un aprovat general com s’ha fet a Itàlia, “personalment, no hi estic massa d’acord. Com tampoc estaria gens d’acord en què es perdés tot el curs. Pens que s’han de tenir en compte les dues primeres avaluacions i que són aquestes les que marquen si l’alumne ha de repetir o no. A Primària, no hi sol haver massa sorpreses. Els alumnes que durant els sis primers mesos, els costa arribar als objectius o no hi arriben, per norma general a la tercera avaluació no fan un gran canvi. Ho sé per experiència Per tant, pens que s’hauria de donar plena confiança als especialistes de l’ensenyament (mestres i professors) i que, segons els resultats de les dues primeres avaluacions, fessin la proposta de repetidors. Després, sempre hi ha els mínims de cada nivell que se podrien avaluar per saber, en aquells casos més dubtosos, si han de repetir o no. Però, com que la normativa ens diu que només en darrer cas s’ha de repetir, entenc que la decisió més fàcil sigui dir que hi haurà un aprovat general.

CEIP Costa i Llobera: “Aprenem junts de la vida”

Al CEIP Costa i Llobera de Pollença, “tot l’equip de professorat s’ha pogut posar en contacte telemàticament amb els alumnes. I, dels 205 alumnes, n’hi ha 12 que necessiten tauletes o ordinadors per seguir les classes no presencials. A aquest alumnat, hem pogut arribar-hi per WhatsApp o fent-los arribar la feina en quaderns o papers. En aquest aspecte, volem agrair la tasca de Carles, el policia tutor, i Maria Amengual dels Serveis Socials”, apunta la directora del centre Maria Antònia Serra Tugores.

A més a més, Serra Tugores també valora molt positivament la tasca de la conselleria d’Educació que “ens va fer arribar les targes als infants becats de menjador i ara fa una enquesta als centres per poder conèixer a quins alumnes els fa falta un ordinador o tauleta per poder seguir les classes, així com pal·liar qualsevol mancança i vetllar per la igualtat d’oportunitats”. Tot plegat, “ens fa reflexionar com l’escola canalitza i és un bon lloc per donar igualtat d’oportunitats a tothom. Ara que ens toca estar confinats, ens n’adonam. Puc dir que tot el nostre equip de mestres ha fet el possible per acostar se i acompanyar a tots i cada un dels nostres alumnes”, assegura la directora del CEIP Costa i Llobera.

De fet, en una reunió de comissió de coordinació pedagògica celebrada ahir mateix, aquest va ser el primer punt que tractaren i varen poder comprovar que “a tots ens ha suposat un sobreesforç adaptar-nos i adaptar els ensenyaments a aquesta situació nova i delicada. Podem dir que estam satisfets amb la resposta dels alumnes i les famílies: ens  hem apropat  a elles amb qüestionaris senzills per tenir un feed back de com anaven les tasques a casa. Des de l’escola, la veritat és que ha anat bé i hem aprés junts. Si ens hem equivocat en alguna cosa, ens hem adonat i ho hem pogut millorar. El nostre objectiu és continuar en educar i educar per la vida. I això, en aquests moments d’adversitat, hem de lluitar per treure una oportunitat gran per aprendre a enfronar-nos a aquests reptes reals que ens posa la vida: treballar emocions, expressar sentiments, fer un diari, escriure cartes mostrant la nostra solidaritat, etc. Estam ben segurs que assolirem, i bé, els objectius que cal”, comenta Maria Antònia Serra Tugores.

Pel que fa al tercer trimestre, “hem previst que encara haurem d’aprendre més a treballar online i de manera propera. Seguim aprenent, per seguir ensenyant” avança la directora del CEIP Costa i Llobera.

Pel que fa a l’aprovat general, Maria Antònia Serra Tugores assegura que “amb l’equip de mestres, encara no n’hem parlat. Estam esperant les instruccions de la Conselleria”. Ara bé, a títol personal i com a directora del centre, “puc dir que no hi estic d’acord. Pedagògicament no crec en les etiquetes,  no pens que hagi de ser el curs escolar del coronavirus i la promoció de sisè de primària no ha de ser, no és mereix ser etiquetada, com la promoció del coronavirus”. Per contra, Maria Antònia Serra Tugores destaca que “és essencial que els alumnes aprenguin de cara a la vida i al futur la necessitat i la vital importància que suposa saber-se adaptar a totes les situacions, per difícils que siguin, que ens toca viure”. En aquest sentit, “tot el professorat treballa, perquè es cobreixin els objectius de les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària, adaptant-nos a la nova situació, treballam per conviure i superar aquest projecte no esperat que ens ha arribat”, conclou.

CEIP Joan Mas: “mantenir l’interès de l’alumnat”

Després de tres setmanes de confinament, la directora del CEIP Joan Mas, Lema Crespí, assegura qeu “les famílies estan contentes de com s’han fet les classes aquestes, perquè així ho han dit a una enquesta que es va passar als pares. A més a més, els mestres han parlat amb totes les famílies dels alumnes dels quals són tutors”.

Tot i aquesta valoració positiva, Crespí assegura que “alguns professors varen haver de fer una adaptació digital en 48 hores i se’n sortiren. Feren miracles per aconseguir allò que els demanaven”.

Respecte l’adaptació de les famílies, “tenint en compte que, al centre, hi ha més de 440 famílies, hi ha hagut de tot. A algunes, els ha costat arribar-hi, bé sigui per mancança de mitjans bé sigui per falta d’habilitats. En qualsevol cas, ja estat un grup reduït i, a través de l’Educadora, els hem pogut fer arribar la informació en paper”, apunta Lema Crespí. A més a més, els tutors han col·laborat amb les famílies dels seus grups.

La primera setmana va ser més senzilla, “perquè el divendres els nins ja se’n varen dur fotocòpies amb les feines que havien de fer durant els primers quinze dies. A partir de la tercera setmana, però, es va haver de fer a través del drive, sí o sí”, informa la directora del CEIP Joan Mas.

Tot plegat ha acompanyat que, dia a dia, sortien nous temes i noves directrius, motiu pel qual “cada dia cada dia els mestres hem hagut de fer reunions per coordinar-nos davant els nous temes”, comenta Lema Crespí.

De cara al tercer trimestre, “haurem de variar les activitats, perquè, a distància, fer el seguiment dels alumnes és més complicat que presencialment. A més a més, si fins ara el llibre de text ens ha salvat perquè els al·lots fessin les activitats, a partir d’ara s’haurà de fer alguna cosa nova per mantenir l’interès de l’alumnat”.

Pel que fa un hipotètic aprovat general, Lema Crespí afirma que “és perillós, perquè si ja ho diuen ara, els alumnes perdran l’interès, cosa que enguany més que mai no han de perdre”. A banda que, des del seu punt de vista, “un aprovat general pot tenir més desavantatges que avantatges. En qualsevol cas, s’ha d’estudiar molt abans de decidir-se. Els claustres hem hagut de canviar radicalment per continuar les classes. A més a més, tant els mestres com les famílies, hem fet tot el que hem pogut i més, perquè els nins continuin aprenent. Un aprovat general podria desestabilitzar tota la feina feta. Per tot això, si ara hagués de dir alguna cosa, diria que no a l’aprovat general. Tanmateix la situació és inèdita i mai no hauríem pensat estar així”, conclou Crespí.

targes menjador

CC Monti-Sion: “s’ha fet un esforç admirable”

Pel que fa a habilitats informàtiques dels professors del Centre Concertat Monti-Sion, “ens trobàvem en una primera fase d’implantació de l’entorn Google i la gran majoria de professors estaven familiaritzats amb les eines pròpies d’una escola digital. Evidentment, cada etapa és diferent en relació a l’ús d’eines d’aprenentatge digital. Així i tot, el professorat de les etapes d’infantil i els primers cursos de primària també s’han actualitzat de manera immersiva en l’ús d’eines de teleconferència i carpetes de Drive. Per sort, l’escola ha continuat i no s’ha hagut d’aturar per manca de domini d’aquestes eines”, explica el director Tomeu Adrover.

Pel que fa a l’alumnat, Adrover assegura que “uns patiran aquesta crisi més que altres. La bretxa digital és innegable. Parlar de percentatges se’m fa molt complex, ja que les casuístiques són moltíssimes. Per sort, la constància, la fermesa i la dedicació del professorat ha fet que, d’una manera o d’una altra, els casos d’abandonament absolut de la dinàmica escolar hagi estat nul”.

Després de tres setmanes de confinament, per a Tomeu Adrover, “realment el problema no ha estat el fet de treballar online. El problema principal ha estat la incertesa d’escenaris que cada 48 hores ens hem anat trobant. L’aprenentatge a distància és una realitat de ja fa anys i fer-ne una immersió ha estat relativament ràpid. El problema és que en l’educació obligatòria existeixen quantitat d’àmbits per concretar i que no se poden respondre de manera accelerada i sense una reflexió conjunta. Com avaluam? Què avaluam? Quin temps hem de dedicar? Com gestionam la diversitat socioeducativa ? Per sort, els professionals han estat a l’alçada de les circumstàncies i han demostrat una estima cap a l’educació fora de cap dubte. Ha estat un esforç admirable que esper que amb el temps el conjunt de la comunitat educativa sàpiga valorar”.

Finalment, sobre un possible aprovat general, el director del CC Monti-Sion, Tomeu Adrover, senyala que “no em convenç la mesura, perquè crec que no entra en profunditat en un dels conceptes clau de l’educació: l’avaluació. Tornam a la nota numèrica, tornam a la qualificació, tornam al passar de curs… Em sap greu, però crec que és un llenguatge arcaic i superat en el món educatiu. No tenim escoles per aprovar la gent. Les escoles tenen una funció molt més complexa. Els problemes complexos necessiten anàlisi i reflexió. Un aprovat general no seria la solució. Des del meu punt de vista seria caure en la trampa d’educar només per aprovar o per tenir nota. Seria un retrocés”.

 

Instantània de l’exposició “Sense amo(r)” organitzada pels alumnes de l’IES Clara Hammerl a l’església del Convent, per novembre de 2018.

IES Clara Hammerl: “Ara es veu que… és una gran família”

A l’Institut d’Educació Secundària Clara Hammerl del Port de Pollença, “tots els professors han pogut impartir les classes, si no online, sí per correu electrònic. Difícil, sí, impossible, no” apunta la directora, Carme Pérez. És més “els alumnes també estan fent un gran esforç per fer les tasques encomanades, sobretot, perquè moltes famílies només disposen d’un mòbil amb accés a internet. Però ja és un sistema”, afegeix Pérez.

Fet i fet, la valoració d’aquestes tres setmanes “és molt positiva. Tothom està fent un esforç enorme, perquè les activitats educatives no s’aturin, malgrat les situacions familiars, la manca de recursos, la manca de preparació… Ara és quan es veu que la comunitat educativa formada per  alumnes, famílies, personal d’administració i professorat és una gran família”.

Sobre un hipotètic aprovat general com a Itàlia, “per a nosaltres és com tirar la tovallola. Tot l’esforç que estem fent… per a què? A més a més, a Itàlia no es parla de què tots estiguin aprovats, és més complicat que això”, conclou la directora de l’IES Clara Hammerl, Carme Pérez.

IES Guillem Cifre de Colonya: “Hem fet molta feina i ha anat molt bé”

El director de l’IES Guillem Cifre de Colonya, Bartomeu Vilanova, destaca que “hem fet molta feina i ha anat molt bé. No m’ho pensava mai”. En aquest sentit, assegura que ni els professors ni els alumnes han tengut dificultats per poder seguir les classes. Tal vegada “hi ha hagut un o dos al·lots que, degut a qüestions més tècniques que altra cosa, varen tenir algun problema que aviat es va solucionar. De fet, la Conselleria ens va oferir targes SIM i ningú no en va demanar”.

Després d’una primera setmana caòtica per excés de feina, “a partir de la segona setmana, començàrem a treballar a un altre ritme més pausat. Així i tot, en contra d’allò que recomanava la Conselleria de repassar, nosaltres hem avançat temari setmana rere setmana”, senyala Vilanova.

El director de l’IES Guillem Cifre de Colonya comenta que “hem fet servir el googleclassroom amb el qual ja treballàvem i hem introduït les videoconferències que no havíem fet mai. Al principi, ens féiem vídeos, però aviat ens passàrem a les videoconferències i la veritat és que ha anat molt bé. De fet, en aquest temps, hem fet dos claustres de professors online i diferents reunions d’equips educatius per valorar com funcionava curs per curs”.

Ben segur que “hi ha hagut algun alumne que s’ha despistat, ben igual que passa amb les classes presencials, però hem avisat els pares…” explica Bartomeu Vilanova.

Els alumnes que passen més pena “són els de segon de Batxillerat que no saben què passarà i han de fer la selectivitat, encara que saben que es farà una adaptació dels exàmens i tendran major optativitat, estan nerviosos. Per part nostra, la principal dificultat és com es podrà avaluar tota la feina que fan, perquè fer exàmens clàssics serà difícil i hem de trobar el sistema. És més segueixen el curs ben igual que l’haurien seguit amb les classes presencials. El temari avança exactament igual. L’únic són els exàmens”, senyala el director de l’IES Guillem Cifre de Colonya.

Respecte un hipotètic aprovat general, “segurament passat Pasqua, sortiran instruccions. De moment, nosaltres ens buidam el cap per trobar un sistema d’avaluació que no perjudiqui els alumnes. És clar que és prest per dir res, perquè depèn de si ens podem incorporar o no després de les vacances, i d’altres qüestions. A banda que això no depèn de nosaltres ni tan sols de la Conselleria, sinó de Madrid”.

En qualsevol cas, Vilanova conclou que “estic molt content de la reacció del professorat que s’ha posat les piles amb els mitjans informàtics i també dels alumnes, així com de la col·laboració de les famílies”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT