MÉS DE QUATRE-CENTES MIL RAONS PER CONTINUAR INFORMANT

181

Entre el 15 de març i el 15 de maig, el digital de PUNT iNFORMATIU ha publicat 250 entrades i ha tengut 423.920 visualitzacions, 423.920 raons per continuar informant sobre la realitat més propera als pollencins.

Comparades aquestes xifres amb les del període anterior, entre el 15 de gener i el 15 de març, tant les visualitzacions com les sessions s’han triplicat. Així de les 121.696 visitualitzacions s’ha passat a les 423.920, i de les 45.941 sessions del primer trimestre de l’any a les 146.448 sessions d’aquests dos darrers mesos marcats pel confinament. Pel que fa als usuaris, s’ha passat dels 20.063 dels tres primers mesos de 2020 als 45.644 dels mesos d’abril i maig.

Els tres articles més llegits de 2020 han estat:

“Primera víctima mortal per coronavirus”, publicada el 8 d’abril amb 14.896 visualitzacions

PUBLICITAT

“Ampli dispositiu per a un incendi al bell mig del poble”, publicada el 4 de març, abans per tant de la pandèmia de la covid-19, amb 6.863 visualitzacions)

I, “Per a en Miquel Llobera Sopera”, publicada el 3 de maig i signada per Pere Llobera “Morou”, amb 6.675 visualitzacions

 Xarxes socials: Facebook

A la xarxa social Facebook, la pàgina de PUNT iNFORMATIU ha passat de tenir 9.177 seguidors a tenir-ne 9.637. 

Entre els seguidors, hi ha un 71 per cent de dones i 28 per cent d’homes. 

Dels 9.111 seguidors a l’Estat espanyol, una part més que important són de Pollença i, de fora d’aquestes fronteres, són de destacar 101 seguidors del Regne Unit, 62 de l’Argentina, 50 d’Alemanya i 44 de França.

Durant aquestes setmanes de confinament, una mitjana de 6.496 persones diàries han vist alguna de les publicacions de PUNT iNFORMATIU a la pàgina de Facebook. Aquesta resposta s’ha traduït amb 43 comentaris, 83 comparticions, 243 m’agrada i 97 m’encanta de mitjana diària.

Algunes curiositats

PUNT iNFORMATIU digital té més lectores (un 68,1 per cent dels usuaris són dones) que lectors (un 31,9 per cent, homes)

El telèfon mòbil és el suport més usat per llegir PUNT iNFORMATIU amb un 84,21 per cent de les visites. Darrere hi ha l’ordinador de sobretaula (11’13 per cent) i la tauleta (4’66 per cent) 

Les notícies de Pollença han arribat a 76 països diferents a través del digital de PUNT iNFORMATIU

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital