MÉS DE 850 ARBRES DELS CARRERS DEL MOLL I DE POLLENÇA SERAN PODATS AQUEST HIVERN

324

Ahir dimecres acabà el termini per presentar ofertes a la licitació de la poda de l’arbrat viari de Pollença d’aquest hivern. El projecte consisteix a realitzar podes de manteniment a 177 arbres i coronar-ne 598 més. A més s’ha de talar un arbre situat a la cantonada de Via Pollentia amb Ramon i Cajal. El nombre d’arbres que finalment es podaran o coronaran encara pot ser més elevat degut a les millores que poden introduir les empreses que finalment siguin contractades.

Aquest projecte de poda d’hivern ha sortit a licitació en dos lots, un pels arbres de Pollença, que n’hi ha 329, i els del Moll, que n’hi ha 547. El valor estimat total dels dos lots 28.782 euros, un preu que les empreses que finalment contractin, poden abaixar.

Aquesta nova licitació s’ha duit a terme pel fet que ha vençut el servei de l’anterior empresa que havia estat adjudicat l’any 2014. D’altra banda, l’Àrea de serveis amb el personal de jardineria que disposa, dos treballadors, no pot desenvolupar aquestes tasques, a causa de la urgència i complexitat dels treballs. A més, la nova contracta de jardineria, que farà la poda els anys vinents, està en procés de redacció dels plecs de condicions.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT