MENYS INCIDÈNCIES A LES PLATGES DE POLLENÇA

218

Com arreu de les illes Balears, les incidències a les platges de Pollença han davallat durant la passada temporada de bany.

A les platges del municipi, s’han registrat un total de 20 rescats dels quals quatre estan qualificats com a greus. Així ho constata el balanç de la temporada de platges 2020 d’Emergències illes Balears que es va presentar aquest dimarts 17 de novembre, al Parc Bit d’Inca.

Ben segur que la situació derivada de la pandèmia del coronavirus ha influït en aquest descens de les incidències. Ara bé, també s’ha de destacar que, segons aquest mateix balanç d’Emergències illes Balears, a les platges de Pollença, es varen produir tres aglomeracions de persones.

A més del balanç, Emergències Illes Balears va avançar l’estratègia de seguretat per a la propera campanya i les novetats de la pàgina web de platges.

PUBLICITAT

Balanç illes Balears

Les illes Balears registraren la passada temporada de bany una davallada del 47 per cent en la mortalitat a les platges, de 19 casos el 2019 a 10 l’any 2019, la xifra més baixa dels darrers sis anys.

Enguany les dades han de contextualitzar-se en la situació actual de la pandèmia, amb una temporada de menys dies d’activitat a les platges. De fet, durant el mes de maig i la primera setmana de juny, estava prohibit el bany i restringida part de la navegació d’esbarjo.

Descens d’èxitus

Les dades reflecteixen un descens important pel que fa al nombre total d’èxitus a les platges de Balears, amb 10 casos, 9 menys que l’any passat (6 a Mallorca, 1 a Eivissa i 3 a Formentera). D’altra banda, enguany no hi ha hagut cap persona morta a l’arena. El nombre d’intervencions amb resultat d’èxitus fora de l’horari de servei de salvament ha davallat, també ha davallat amb només 3 casos, 1 menys que l’any passat.

Menys incidents greus

S’ha produït també una davallada notable en el nombre d’incidents greus respecte a l’any 2019 -de 710 s’ha passat a 464-. Aquesta dada constata que l’ocupació en les platges ha disminuït considerablement durant la temporada estival. Això és degut, no només per la manca de turistes, sinó també per les mesures de seguretat implantades a conseqüència de la covid-19.

També ha baixat el nombre de persones ofegades recuperades, que ha passat de 19 el 2019 a 15 el 2020 (13 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa). En aquest sentit, Emergències precisa que és degut a la ràpida resposta dels serveis de vigilància. Això fa que les persones en risc es recuperin abans de l’esgotament i de l’aturada cardio-respiratòria.

Trasllats a hospitals

Respecte el número de persones traslladades a centres assistencials, aquest 2020 s’han registrat un total de 338 casos (178 a Mallorca, 55 a Menorca, 78 a Eivissa i 27 a Formentera), 139 menys que l’any passat. Una altra dada important és el nombre de rescats, persones que estaven en perill però que no han entrat en aturada cardíaca gràcies als serveis de salvament. S’ha passat de 826 persones rescatades en el 2020 davant les 692 de l’any 2019.

Control covid-19

Cal destacar l’important tasca que el socorrista ha realitzat aquesta temporada a les platges de les Balears. Els socorristes han ajudat i donat suport a les forces i cossos de seguretat en la lluita i el control contra la covid-19.

A més de les funcions que per normativa tenen encomanades, els socorristes extraordinàriament assumiren la tasca de vigilar i controlar l’afluència i ocupació de les platges. Això ha ocasionat el seu tancament en 520 ocasions. Aquest fet ha suposat un total de 990 intervencions, amb un increment de la seva activitat en un 39’44 per cent respecte la temporada anterior.

Propera temporada

La propera temporada de platges, que començarà l’1 de maig de 2021, incorporarà novetats pel que fa a la seguretat de les platges. D’entrada, s’alliberarà de la càrrega de les tasques de control de la covid als socorristes. Però també s’utilitzaran noves eines per a la regulació de l’ocupació de les zones de bany. A més a més, ‘actualitzarà l’eina que utilitza el socorrista per a la recollida de la informació de l’estat de la platja que impacta directament en la prevenció dels banyistes. I es millorarà la pàgina web a l’usuari que la farà més útil i ràpida, més visual i intuïtiva. D’aquesta manera, es podrà accedir a la inforamció real de les platges relacionada amb el nivell d’ocupació, presència de socorristes, color de la bandera, onatge, presència de meduses, etc.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT