MÀSCARA O MASCARETA?

952
Mascaretes cosides per la pollencina Malena Ramon.

Des que va començar la crisi del coronavirus, hem sentit parlar de manera freqüent sobre màscares i mascaretes com a mesures de protecció.

Tanmateix, però, ha estat aquest cap de setmana, quan el Govern espanyol ha anunciat que l’ús de la màscara o mascareta serà obligatori a tot l’espai públic.

Mentre esperam les pautes que han de regir aquesta nova mesura de seguretat, hem anat a cercar com s’ha dir aquesta peça que cobreix la boca i el nas?

D’entrada, tant el Diccionari de la Llengua Catalana com el Diccionari català, valencià, balear només fan referència al terme màscara. Entre les diferents accepcions, el Diccionari de la Llengua Catalana apunta d’una “careta per a amagar, protegir o medicar la cara o per a administrar narcòtics”.

PUBLICITAT

Entre les possibles definicions de màscara que apunta el Diccionari català, valencià, balear, no n’hi ha cap que tengui qualque cosa a veure amb la salut. L’accepció més propera és la d’una peça per amagar el rostre a balls i festes que, per analogia, fa referència a un “tros de tela amb forats per als ulls, amb què una persona es tapa parcialment la cara per no ser reconegut”.

És en aquest diccionari etimològic rubricat pel mallorquí Antoni Maria Alcover i el menorquí Francesc de Borja Moll, en el qual trobam un tercer concepte: morral. En aquest cas, es fa notar que el sufix -AL “serveix principalment per formar noms de peces d’indumentària (cf. Camal, cuixal, etc.)”. Per tant, morral és una paraula que deriva de morro, que es fa servir més per a animals que per a persones. Tot i amb això, aplicada a la indumentària, s’humanitza.

El Centre de Terminologia (TERMCAT), entre altres serveis lingüístics com el de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, donen per bons els dos termes: màscara i mascareta. El TERMCAT apunta que es tracta de dos conceptes molt similars, però que no es refereixen exactamente al mateix.

El terme fa referència, de fet, a dos conceptes força semblants, però no exactament iguals, encara que, tant un com l’altre, es poden dir amb els dos termes. 

La màscara o mascareta pot ser una careta que tapa la boca i el nas emprada per a evitar la inhalació o l’exhalació d’agents patògens o d’elements tòxics o nocius.

D’aquest tipus de màscares o mascaretes, que són les que s’usen per frenar el coronavirus, n’hi ha de diferents tipus, segons les característiques de filtració i protecció. Els tipus principals són les higièniques, les quirúrgiques i les de filtres facials de partícules (FFP, amb els subtipus FFP1, FFP2 i FFP3).

A més a més, però, una màscara o mascareta també designa la careta que tapa la boca i el nas emprada per administrar medicaments, anestèsics o oxigen.

O sigui que, en català, hi ha dos termes per referir-se a dos conceptes diferents. Això també passa en espanyol que, d’aquesta peça protectora, en diu barbijo, mascarilla o tapabocas.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT