MAGDALENA MARCH, CENT ANYS DE VIDA INTENSA

Salut i alegries per a la centenària Magdalena March!